GÜNCELLEME: Son tarih 31 Ekim 2023’e uzatıldı! Tebliğ Çağrısı: Çevre Adaletini Hukuk Yoluyla Aramak – Direniş İmkânları, Sınırlar, Yeni Ufuklar

Mekanda Adalet Derneği olarak kentsel ve kırsal mekânda daha adil, ekolojik ve demokratik süreçlerin/pratiklerin geliştirilmesine dair disiplinlerötesi çalışmalar yapıyoruz. Çevre Adaleti Programı’mız kapsamında ise giderek yaygınlaşan çevre ihtilaflarını layıkıyla belgelemeyi, çevresel sorunların diğer toplumsal sorunlarla bağını gösterebilmeyi, çevresel sorunları omuzlamak zorunda kalanların sesi olabilmeyi ve içinden geçtiğimiz ekolojik kriz için kullanışlı kavram ve yöntemler üretmeyi amaçlıyoruz.

Türkiye’de kent ve kırda yaşayan yurttaşların ve sivil toplumun kente ve çevreye zarar verici etkileri olan projelere karşı açtığı davalar ve başvurduğu hukuk mekanizmaları odaklandığımız konuların başında geliyor.

Artan ekolojik yıkıma paralel olarak Türkiye’nin çok farklı yerlerinde açılan çevre davalarının sayısı da artıyor. Açılan bu çevre davalarından plan, ruhsat, izin iptali için ya da Çevresel Etki Değerlendirme raporuna karşı açılan davalar gibi bazıları, çevre adaletiyle ilişkili sorular sorduğu, toplumsal yarar talep ettiği ve savunduğu için özellikle önemli. Diğer yandan, bu davalar temel haklara, doğal alanlara ve kentlere sahip çıkılmasını ifade ettiği kadar demokratik katılımı, toplumsal adaleti ve hatta toplumsal hareketleri güçlendirmede ve ilerletmede önemli bir role sahip.

2023 yılında başladığımız “Çevre Adaleti Davaları” araştırmasının kapanış toplantısında, çevre adaleti mücadelesinin hukuki boyutunu geniş bir perspektifle ele alıp disiplinlerarası ve eleştirel bir çerçevede değerlendirmek istiyoruz. Bu çerçevede, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıdaki temaları tartışan çalışmalar için çağrı yapıyoruz:

 

  • Cumhuriyet’in 100. yılında çevre adaleti
  • Çevre adaleti mücadelesinde toplumsal hareketler ve mobilizasyon biçimleri
  • Çevre adaleti mücadelesinin hukuki boyutunun özneleri (kamu aktörleri, şirketler, hak savunucuları, bilirkişiler)
  • Çevre adaleti mücadelesinin hukuki boyutunun yöntemleri ve eylem repertuvarı
  • Çevre mücadelelerinde ulusal ve uluslararası hukuk mekanizmalarının rolü
  • Çevre mücadelelerinde adalete erişim
  • Çevre mücadelelerinde 4. nesil haklar (ekosistem(in) hakkı, gelecek (doğmamış) nesillerin hakkı, kent(in) hakkı)
  • Çevre adaleti mücadelesinde toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ile mücadele
  • Toplumsal mücadele ve hukuki süreçler arasındaki ilişki
  • Türkiye’de iklim adaleti, iklim davaları ve iklim kanunu

 

Kapanış toplantısı farklı disiplinlerden akademisyenlerin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, bağımsız araştırmacıların, hak savunucularının, aktivistlerin, sivil toplum kuruluşu çalışanlarının tebliğ önerilerine açıktır. 

Yukarıda belirtilen temalardan bir ya da birkaçına uygun olan 500 kelimelik tebliğ özetlerinizi, özgeçmişiniz ile birlikte en geç 23 Ekim 2023 * tarihine kadar info@mekandaadalet.org adresine konu bölümüne “Tebliğ Çağrısı” yazarak gönderebilirsiniz.

*GÜNCELLEME: Son tarih 31 Ekim 2023, saat 23:59’a uzatıldı!

 

Değerlendirme sonuçları 20 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak olup, seçilen tebliğler kapanış toplantısında sunulacak ve ardından telif ücreti karşılığında çevrimiçi yayın hâline getirilecektir.

Kapanış toplantısı Ocak 2024 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenecektir.