Kuruluşundan bu yana, Mekanda Adalet Derneği olarak “yürümek”’i kenti anlamak ve araştırmak için bir metot olarak kullanıyoruz, bu eksende atölye çalışmaları, araştırmalar ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Kent çalışmaları içinde yürümenin önemli bir yeri olduğunu, yürüyerek tarihle, farklı toplumsal gruplarla ve mekânla doğrudan ilişkiler kurulduğu, bilgiye aracısız erişim imkânı yaratıldığını düşünüyoruz.

Mekanda Adalet Derneği, Mekanda Adalet Yürüyüşleri ile İstanbul sınırlarında çeşitli coğrafi, kentsel ve sosyal koşulları deneyimleyip belgeliyor. Her rotanın politik ekolojisini aktaran durakları ve yolları anlatması için alanında uzman akademisyenlerle çalışıyor, yürüyüş rotalarını beraber oluşturuyor. 8 farklı rotada yaptığımız yürüyüşlere uzmanlarla beraber fotoğrafçılar, videograflar ve sanatçılar katılıyor. Yürüyüşlerin sonucunda her yürüyüşü ana hatlarıyla aktaran yürüyüş haritaları ve videolar üretiliyor. Bu yürüyüṣ dizisi, hepimizi İstanbul’un sürekli değiṣen sınırları ve eksenleri içinde yeni bakıṣ açıları keṣfetmeye ve megapolumuzun zengin ve çok yüzlü kiṣiliğini tanımaya ve korumaya davet ediyor.