Daha Adil Yerel Yönetimler İçin Kent Hakkını ve İyilik Hâlini Gözeten Kent Politikaları

Yaşadığımız kentlerin nasıl yönetildiği ve tasarlandığı toplum sağlığının belirleyicisidir. İyilik hâli yaklaşımı, kentte sağlığı zedeleyen koşulların değiştirilmesine ve sağlığı destekleyici mekanizmaların geliştirilmesine işaret eder. Kentte iyilik hâlini ele aldığımız projemizin çıktılarını aşağıda inceleyebilirsiniz.