Yurttaş Bilimiyle İklim Adaletini Savunmak - IMPETUS
Urban Doers Kick-off Meeting
THE:PLACE 1st & 2nd Rounds CROSSROADS EVENT
Dere Tepe Büyük Menderes Paneli

Mekanda Adalet Derneği, kentsel ve kırsal mekanda daha adil, ekolojik ve demokratik süreçlerin/pratiklerin geliştirilmesine dair disiplinlerötesi çalışmalar yapar. Yenilikçi, nitelikli ve kamusal bilgiyi üretir, biriktirir ve paylaşır.