THE:PLACE programı ikinci turu başvuruları çağrı görseli
görselde rapor kapağı yer alıyor.
Fotoğrafta az katlı eski bir apartman ve ardında yükselen rezidans binalar yer alıyor.

Mekanda Adalet Derneği, kentsel ve kırsal mekanda daha adil, ekolojik ve demokratik süreçlerin/pratiklerin geliştirilmesine dair disiplinlerötesi çalışmalar yapar. Yenilikçi, nitelikli ve kamusal bilgiyi üretir, biriktirir ve paylaşır.