Yurttaş Bilimi için AB Ödülleri: MANSİYON ÖDÜLÜ - Mekanda Adalet
MAD 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı
MADatölye MERSİNDE KONUT ADALETİ
İş İlanı: Çevre Adaleti Programı Asistanı - Mekanda Adalet Derneği
Enerji Yoksulluğu Halleri
Bayram Sokak - Tahliye - Mart 2024

Mekanda Adalet Derneği, kentsel ve kırsal mekanda daha adil, ekolojik ve demokratik süreçlerin/pratiklerin geliştirilmesine dair disiplinlerötesi çalışmalar yapar. Yenilikçi, nitelikli ve kamusal bilgiyi üretir, biriktirir ve paylaşır.