Toprak Kayması Değil Yığın Liçi Felaketi - İliç Erzincan

Toprak Kayması Değil Yığın Liçi Felaketi

Erzincan Çöpler Altın Madeni’nde siyanürlü-ağır metalli materyalin yığın liçi alanından kayması sonucu meydana gelen kazada endişeyle bölgeden gelecek haberleri bekliyor, başta maden çalışanları ve aileleri olmak üzere tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu an için hiçbir can kaybı olmadan arama-kurtarma çalışmalarının sonlanması en büyük dileğimiz.

Yaşamı ve doğal varlıklarımızı tehdit eden liçli madencilik kabul edilemez. Bilimsel çalışmalara ve tüm uyarılara rağmen insan hayatını hiçe sayan ve doğayı katleden uygulamalara karşı mücadeleye devam edeceğimizi ve bu vahim olayın takipçisi olacağımızı yineliyoruz.

Fotoğraflar: Ekin Çekiç

1. Toprak Kayması Değil Yığın Liçi Felaketi

13 Şubat 2024’te Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan felaket yetkililerce kamuoyunda “toprak kayması” olarak ifade edilse de işletmenin ortaklarından SSR Mining, ABD’nin NASDAQ borsasına “yığın liçi alanında geniş bir kayma gerçekleştiğini” duyurdu. İliç’te yaşanan olay bir doğal afet değil; maden şirketinden kamu kurumlarına, karar alma süreçlerine dahil olan tüm aktörlerin bilimsel gerçeklere aykırı hareket etmesinin sonucudur.

2. Yığın Liçi Nedir?

Yığın liçi alanları madenden çıkarılan milyonlarca metreküp kayacın siyanürlü çözeltiyle yıkandığı alanlardır. İçinde yüksek oranda siyanürle birlikte arsenik, civa, kadmiyum gibi ağır metaller barındırır.

3. Kimyasalların Çevreye Yayılması Engellenebilir mi? 

Hatasız işletildiğinde dahi liçli altın madenleri, çevresindeki toprak, yerüstü/yeraltı suları ve havanın ağır metallere maruz kalarak kirlenmesine; canlılarda hastalık ve ölümlere neden olur.

Yığın liçinin Fırat Nehri’ni besleyen kollardan birinin yanı başındaki yalıtımsız, geniş bir alana dağıldığı Çöpler’de ise kimyasal kirliliğin yayılmasını engellemek mümkün değil. Sadece yörenin değil, çok daha geniş bir bölgenin sağlığı tehdit altında. 

4. Şeffaflık Neden Hayati?

Kamuoyuyla paylaşılacak her türlü açıklama ve uygulamanın şeffaflığı insan ve doğa sağlığına yönelik etkili önlemler alabilmenin ön koşuludur. Bu nedenle tüm kamu kurumlarını süreci şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütmeye ve gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz. 

5. Liçli Madenciliğe Hayır

Milyonlarca metreküp zehir barındıran altın madenlerinde, yaşamı bu zehirlerden koruyacak yetiye sahip hiçbir mühendislik uygulamasından söz etmek mümkün değildir. Liçli madencilik uygulamalarına son verilmelidir.

Erzincan İliç’te yer alan Çöpler Altın Madeni’ni konu alan videolarımızı aşağıdaki bağlantılardan izleyebilirsiniz.