Bayram Sokak - Tahliye - Mart 2024

Bayram Sokak‘ta düzenli aralıklarla tahliyeye uğrayan trans kadınların yaşadığı ve çalıştığı apartmanlar 4 Mart 2024’te 3 ay süreyle tekrar mühürlendi ve tahliye gerçekleşti.

Anayasa’nın 20. ve 32. Maddelerine göre herkesin özel hayatına ve konutuna müdahale edilmeden yaşama hakkı vardır. Bu hak, herhangi bir ayrım gözetmeksizin herkes için geçerlidir.

Barınma sorunu hiçbir zaman sadece barınmadan ibaret değildir. Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılığa uğradıkları için kiralık ev bulamayan trans kadınlar güvenliksiz ve güvencesiz koşullarda yaşamaya itiliyor. Sağlık, eğitim, iş ve sosyal hayat gibi birçok alanda karşılaştıkları ayrımcılık konut piyasasına erişimlerini zorlaştırıyor. Bayram Sokak gibi translar için emek ve dayanışmanın, bir arada yaşamın mekânı olan alanlar ise sürekli tahliye tehdidi altında. İnsan haklarından mahrum kalmanın yanı sıra ayrımcılığa ve şiddete açık hâle gelmek, yalnızlaşmak sağlık ve iyilik hâlinde yıkıcı etkiler oluşturuyor.

Barınma imkânlarına erişim bir ayrıcalık değil, en temel insan haklarından biridir. Yetkilileri, trans kadınların barınma hakkını korumak ve bu haksız uygulamayı durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. Toplumdaki her bireyin barınma hakkının güvence altına alınması zorunluluğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

Bayram Sokak’ta yaşanan tahliye ile ilgili ayrıntılı bilgi ve gelişmeleri takip etmek için Bayram Sokak 12 Platformu‘nu Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.