Depremden Bir Yıl Sonra Bayraklı’ya Bakış

bayraklı'ya bakış. kent manzarası

MAD ekibinden Onur Temel, İzmir Bayraklı’da deprem sonrasında dönüşen kentsel çevreyi fotoğrafladı ve izlenimlerini aktardı.

İzmir Depremi’nde en çok etkilenen ilçelerden biri olan Bayraklı’daki barınma problemi semtin ortasında açıkça duruyor. Hasarlı olup boşaltılmış ancak henüz yıkımı tamamlanmamış, yıkılmasına rağmen yapımına başlanmamış ve molozları toplanmamış birçok konut, kentsel dönüşümün farklı hâllerini göz önüne seriyor. Büyük bir düzlük üzerine kurulu Manavkuyu Mahallesi’nde rayiç bedelin, Bayraklı kadar İzmir’e göre de oldukça yüksek fiyatta olduğu söylenebilir. Konutun finansallaşması afet karşısında kırılganlaşan yurttaşların yaşamı için ister istemez birçok belirsizlik yaratıyor.

Fotoğraf çekmek için yaklaşık yarım saat zaman geçirdiğim mahallede, kullandığım ekipmanın yarattığı etki nedeniyle olsa gerek, kısa süre içinde mahalle sakinlerinin dikkatini çektim. Sorunun esas aktörlerine sağlıklı bilgi aktarımı yapılmadığı açık ki mahalleli haritacı olduğumu düşünerek çeşitli sorular ve şikâyetlerini yöneltti. Bu insanlar içerisinde halihazırda barındıkları binanın güvenliğinden endişe edenler de vardı. Bölgeyi kuşatmış olan gökdelenlerin varlığına rağmen, kendi konutlarındaki kat irtifasının zemin yapısı öne sürülerek düşürülmesini şüpheyle karşılayanlar da. Bayraklı’yı kuşatan gökdelenleri kastederek, “aynı zemin üzerinde 45 katlı binalar yapılıyor da bizim konutlarımız neden aynı şekilde yapılamıyor!” diyen insanlar da vardı.

Deprem sonrası, artan konut talebinin de tetiklemesiyle İzmir’de konut fiyatlarının tırmanması, yeterli konut stokunun bulunmaması, yerel yönetimle iktidar arasındaki koordinasyon eksikliği gibi etkenler, sorunun çok boyutlu yapısını ortaya koyuyor. Ülke ölçeğinde küçük bir yer kaplayan bu soruna neredeyse iki yıldır bir çözüm bulunmaması bir yana, hayatları direkt etkilenen insanlara yeterli bilgi verilmemesi daha büyük ölçekte yaşanacak olan afetler karşısında ne gibi çözümsüzlüklerle karşılaşacağımıza dair birçok ipucu barındırdığını söylemek gerekir.