Tahliye Baskısına Karşı Kiracıların Bilmesi Gerekenler

Fotoğrafta az katlı eski bir apartman ve ardında yükselen rezidans binalar yer alıyor.

Konut sorunu derinleşmeye devam ediyor, mağduriyetler katmerleniyor. Büyükşehirlere göç eden depremzedelerin kiralık konut ihtiyacını karşılamak için gösterilen toplumsal dayanışma iyi niyetli olabildiği kadar kötü niyetli yaklaşımları da ortaya çıkarıyor.

Bir yandan depremzedeler kiralık konut piyasasında ayrımcılıkla ve fahiş fiyatlarla karşılaşırken, diğer yandan bazı evsahiplerinin “depremzede akrabam oturacak” gerekçesini tahliye bahanesi olarak kullanması sebebiyle kiracıların içinde bulunduğu kriz daha da derinleşiyor.

Peki, evsahibi “depremzede akrabam oturacak” gerekçesiyle kiracıyı tahliye edebilir mi?

Türk Borçlar Kanunu Madde 350’ye göre, “kiraya veren, kira sözleşmesini; kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa açacağı dava ile sona erdirebilir.”

Evsahibi tarafından gösterilen gerekçe gerçek ve samimi ise; Türk Borçlar Kanunu Madde 355’e göre, “Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. (…) Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.

Depremzedelerin ve kiracıların barınma ihtiyacı ortaktır! Depremzedelerin barınma ihtiyacı önemli ve acildir. Fakat evsahiplerinin depremzedelerin içinde bulunduğu zor koşulları kullanarak konutunu daha yüksek fiyattan başkasına kiralamak için mevcut kiracılarını tahliye etmeye çalışması hak ihlali yaratarak sorunları çözümsüz kılıyor.

Genel Seçime hazırlanan siyasi partilere çağrımızdır: Konut sorununun çözümü bireylerin omzuna yüklenemez! Yaşamaya elverişli konut herkesin hakkıdır. Konut krizini derinleştiren konuların gündeme getirilmesini ve sorunlara sürdürülebilir çözümler geliştirilmesini talep ediyoruz.

4 Haziran 2022’de düzenlediğimiz “Hukukçularla Kiracı Haklarını Konuşuyoruz” başlıklı etkinliği Youtube sayfamızdan izleyebilirsiniz.