beyond.istanbul’un On İkinci Sayısı Mekânda Adalet ve Deprem Çıktı!

beyond.istanbul’un On İkinci Sayısı Mekânda Adalet ve Deprem Çıktı!

Her sayısında farklı bir konuyu mekânsal adalet perspektifinden inceleyen beyond.istanbul’un yeni sayısı deprem temasıyla çıktı. Konuk editörlüğünü Eray Çaylı’nın yaptığı bu sayı, depremlerin toplumsallığını ve politikasını irdeliyor.

“Mekânda Adalet ve Deprem” başlıklı on ikinci sayı, deprem tartışmalarını sayısal göstergelerin ve kırmızı alarm durumunun ötesine, toplumsal adalet eksenine çekmeyi öneriyor. Depremin yakıcılığını göz ardı etmeden, toplumsal eşitsizliklerle kesişimine ve bunun yanı sıra adalet arayışları ve mücadele deneyimlerine odaklanan yazılar ve fotoğraflar yer alıyor.

Ayrıca açık çağrı yoluyla toplanan yazı önerileri arasından Liana Kuyumcuyan, Nisa Nur Sevinç ile Emre Yılmaz ve Youenn Gourain’in yazıları seçilerek dergide yayımlandı.

(…) Depremlerin politik olduğu temel fikri artık anaakımın bir parçası olduğuna göre, politikliklerinin tam olarak nerede kurulduğu ve nereye bakılarak anlaşılabileceği soruları önem kazanıyor. “Yoksulluk çözülürse deprem sorunu da çözülür.” benzeri söylemlerin adaletsizliğe yaptıkları vurgu önemli olmakla birlikte, depremlerin adaletsizlik ile bağıntısını genel iktisat gibi depreme dair teamüllerin dışındaki alanlara ihraç etme eğilimleri, üzerine düşünmeye değer. Adalet ve adaletsizliği sadece depremin etkilerinin dağılım ve dozajını belirleyen bağlamsal etkenler olarak değil de, deprem hazırlığı, depremi anlamlandırma ve depremin yaralarını sarma gibi bizatihi depreme has alanlarda kurulan olgular olarak ele almak depremin politikliğine dair ne gibi yeni kavrayış ve yaklaşımları mümkün kılabilir? beyond.istanbul’un “Mekânda Adalet ve Deprem” temalı yeni sayısı bu soruyu deprebilim, antropoloji, insani yardım, haritacılık, mimari, beşeri coğrafya, kent çalışmaları, şehir planlama, sanat, hukuk ve toplumsal dayanışma alanlarında faaliyet gösterenlerin katkılarıyla ele alıyor. (…)

Eray Çaylı

 

İçindekiler

3- Editöryel

4- Konuk Editörden
Depremin Politikliği: Adaletsizlik, Risk, Dirençlilik
Eray Çaylı

10- “Doğal” Afetler Ne Kadar Doğal? Haiti’de Deprem ve İnsancıllık Dürtüsü
Andrew D. Pinto

18- 1975 Lice Depremi: Bir Afet Coğrafyası
Ian Robert Davis

24- Harabe Olmuş Gelecekler: Deprem Sonrası Van’da İstikrarsızlıkla Başa Çıkmak
Marlene Schaefers

30- Himalaya Sınır Bölgelerinde Depremle ve Kızgın Tanrılarla Yaşamak
Mabel Denzin Gergan

38- İkili Risk
Kamile Batur

44- Adaletsiz Kentsel Dönüşüm Süreçlerine Karşı Mahalle Mücadelesi
GOP Mahalleler Birliği’nden Süleyman Çelik ile Söyleşi
Bahar Bayhan

52- “Sismik Gerçeklik” İstanbul’da Ne Anlama Geliyor? Kentte Toplaşmanın Dinamikleri ve Riskin Tercüme Ediliş Biçimleri
Youenn Gourain

60- Sayılar ve Senaryolar Beklenen İstanbul Depremi Hakkında Bize Ne Söylüyor?
Onur Arslan, Ebru Kayaalp Jurich

66- Deprem Hazırlığında Özgür Yazılım ve Açık Kaynak Kullanımı
Yer Çizenler Derneği’nden Can Ünen ve Orkut Murat Yılmaz ile Söyleşi
Bahar Bayhan, Duygu Dağ

74- Sayısal Göstergelerin Ötesinde Depremi Konuşmak
Savaş Karabulut ile Söyleşi
Bahar Bayhan

78- Kamel Dekhli’nin İzmit Depremi Tanıklığı

86- Depremden Sonra Konut Sorunu
İZDEDA Başkanı Haydar Özkan ile Söyleşi
Sena Nur Gölcük

95- Afete Karşı Mahalle Örgütlenmesi
MAG Başkanı Hüseyin Karadayı ile Söyleşi
Sena Nur Gölcük

102- Deprem Toplanma Alanında Yapılaşmaya Karşı Bir Direniş Örneği: Eski Moda Sabit Pazarı, Yeni Moda Bostanı
Liana Kuyumcuyan

110- Çevre Hukuku Bağlamında Çevresel Bilgilendirme Yükümlülüğü ve Deprem İlişkisi Üzerine;
Emre Yılmaz, Nisa Nur Sevinç

118- Kentlerde Beklenen İkincil Afet: Asbest
Ayşe Selda Altıntop ve Kenan Yıldız ile Söyleşi
Bahar Bayhan

130- Dosya: Deprem ve Kırılgan Gruplar
Bahar Yavuz, Esra Demirkol Colosio, Ferhat Boratav ve Rümeyza Kazancıoğlu, Gizem Kıygı, Selen Yüksel, Zozan Özgökçe

146- İstanbul’da Deprem Riskinin Bir Cephesi Olarak Kanal İstanbul
Pelin Pınar Giritlioğlu ve Savaş Karabulut ile Söyleşi
Bahar Bayhan

152- Afetler ve Sosyal Konut Pratikleri
Can Orhan

157- Biyografiler

Yayını Postane Dükkân’dan ve Pandora Kitabevi’nden (Beyoğlu şube ve online satış) temin edebilirsiniz. Yayını bulabileceğiniz diğer kitapçılar daha sonra duyurulacaktır.