Şahintepe’nin geleceğini birlikte çalışıyoruz!

 

Şahintepe Mahallesi’nde düzenleyeceğimiz katılımcı planlama ve kentsel tasarım çalışmasına çağrımızdır! 

Deprem felaketi sonrası ayrı bir anlam kazanan kentsel dönüşüm gündeminin odağındaki yerleşim yerlerinden bir tanesi de Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Şahintepe Mahallesi. 80’ler sonrası göçlerle şekillenen, bugün 50 binin üzerinde nüfusu barındıran mahalle, uygulamaya konmak istenen imar ve kentsel dönüşüm düzenlemeleri nedeniyle yerinden edilme tehdidi altında. 

Mahalle, 2022 yılında Kanal İstanbul projesi kapsamında Arnavutköy’e taşınması kararına karşı mücadele vermiş, açtığı davalar sonucu ÇŞİD Bakanlığına uygulamayı geri çektirmeyi başarmıştı. Çok geçmeden bu sefer Başakşehir Belediyesi Haziran ve Aralık 2022’de, yine aynı dönemde afet riskli bölge ilan edilen 16 ada için kentsel dönüşüm yetkisi alarak, mahallenin iki ayrı bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başladı. 

Mahalleli, taleplerini dikkate almayan, katılımlarını umursamayan, dayatmacı uygulamadan memnun değil, sunulanın tek çözüm olmadığının farkında. Barınma haklarını güvenceye alacak, mahallelinin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılayacak, yerinde, adil şartlarda hayata geçirilecek bir kentsel dönüşüm talep ediyorlar. 

Bu talebe cevap niteliğinde kurgulanacak katılımcı planlama ve kentsel tasarım atölyesi kapsamında mahallenin sorunları tespit edilecek, sakinlerin ihtiyaçları ve beklentileri analiz edilecek, belirlenecek pilot adalarda alternatif mekânsal yaklaşımlar geliştirilecek, buna hazırlık teşkil edecek saha gezileri, toplantılar ve katılım atölyeleri düzenlenecektir. 

Mekanda Adalet Derneği’nin Mekanda Adalet Atölyeleri kapsamında Şahintepe Halk Dayanışması ile birlikte gönüllülük esasıyla, mahalle halkının katılımıyla ve uzmanlık desteği sağlayacak gönüllülerle hayata geçirmek istediği bu çalışmanın Türkiye’nin yeniden inşasında ve ihyasında örnek bir yöntem teşkil etmesini umut ediyoruz.

Önümüzdeki 3 ila 6 ay sürmesi muhtemel çalışmalara aşağıdaki uzmanlık alanlarında destek sunmak, dayanışma göstermek isterseniz lütfen formu doldurunuz: https://forms.gle/gG1BC7qqSmmq3WnB9

Uzmanlık alanları: Hukuk, İktisat, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama, Tarih

 

Bu atölye çalışmasına dair detayları Şahintepe sakinleri ile paylaşmak ve konuşmak üzere 2 Nisan Pazar günü, saat 14:30 ‘da Şahintepe Halk Dayanışma’sının düzenlediği şu panele konuk olacağız. İlgilenenleri bekleriz.