#MADaraştırma2021 Afet Temasına Odaklanan Başvuruları Bekliyor!

, , , ,

Mekanda Adalet Derneği (MAD) olarak bu yıl dördüncüsünü yürüteceğimiz #MADaraştırma destek programını sunmaktan mutluluk duyuyoruz!

#MADaraştırma destek programı ile, geleneksel kurumlar ve programlarca göz ardı edilen araştırmalara ve araştırmacılara destek vermeyi, mekan ve toplumsal adalet çalışmalarının gelişimine katkı sunmayı, ülkenin daralan akademik ve entelektüel iklimine yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyoruz. #MADaraştırma destek programına bugüne kadar 200’ün üzerinde nitelikli başvuru yapıldı; bu başvurular arasından 23 araştırmaya maddi, fikri ve teknik destek verildi. 

#MADaraştırma destek programının 2021 döneminde tek bir temaya odaklanıyoruz. Bu yıl #MADaraştırma çerçevesinde, geniş bir şekilde tanımladığımız mekânsal adalet araştırma gündemiyle kesişmesi kaydıyla, ‘afet’ temasına odaklanan üretimlere destek sağlıyoruz. Afetin içinde afetleri beklerken, farklı disiplinlerin bir araya geldiği çalışmalarla afetlerin yarattığı belirsizliği anlamayı ve muhtemel gelecek tahayyüllerini ortaya koymayı umut ediyoruz. Bu bağlamda,

  • Doğa olayı olarak tanımlanan sel, deprem, yangın, fırtına gibi afetlerin “doğallığı” nasıl sorgulanabilir?
  • Afetlerin sorumlu aktörleri kimler/neler?
  • İklim değişikliği bağlamında kent ve doga ilişkisi nasıl kurgulanmalı, nasıl çalışılmalı?
  • Geleceğin afetleri nasıl olacak? Afet riskleri nasıl hesaplanır, afetlere nasıl hazırlanılır?
  • Afetlere dayanıklı kentler için mekân politikaları neler olmalı, nasıl tartışılmalı?
  • Afet öncesinde / sırasında / sonrasında çocuklar, kadınlar, sakatlar, LGBTİ bireyler, mülteciler gibi farklı kırılgan gruplar için mekân adaleti nasıl sağlanabilir?
  • Afet yönetiminin açtığı ve kapattığı demokratik imkanlar ve dayanışma pratikleri nelerdir?
  • Afetlere hazırlanırken sosyal, beşeri ve mühendislik bilimleri birbirlerinden nasıl faydalanır?
  • Geçmişin afetleri yaşadığımız mekanları nasıl değiştirdi ve geriye ne gibi tortular bıraktı?

Bunlar ve bunlara benzer sorular etrafında afet ve toplum ilişkisini anlamaya çalışan araştırmalara destek sağlayacağız.

Araştırma desteği, son aşamasına gelinmiş bir araştırmanın sonuçlandırılması, kapsamlı bir araştırmanın sınırları belirli bir bölümü, yahut henüz başlanmamış ancak bir kaç ay içinde bitirilebilecek dar kapsamlı bir araştırma için kullanılabilir. COVID-19 salgınının devam etmesi sebebiyle saha çalışması yapmanın güç olduğunun farkındayız. Dolayısıyla destek programı çerçevesinde bu yıl da, halihazırda verisi toplanmış çalışmalara, farklı literatürleri bir araya getirme iddiasında olan ufuk açıcı analizlere ve bilhassa mevcut şartları yaratıcı araştırma yöntemleri ile aşan nitelikli tekliflere öncelik verilecektir. 

Bu yıl geçtiğimiz yıldan farklı olarak yalnızca, çıktısı makale olan üretimler desteklenecektir. 

Desteğin kapsamı: Program, iki taksitle verilecek ve araştırmacının kendi inisiyatifinde kullanacağı 8.000 TL’lik maddi desteği, (pandemiye bağlı koşullar düzeldiği takdirde) MAD Karaköy Ofisi ve kütüphanesini kullanma imkanını ve araştırma sonunda ortaya çıkacak ürünün görselleştirilmesi sürecindeki fikrî ve teknik desteği kapsar.

Araştırma Çıktıları: Derneğimizin kamuya açık etkinlik programı #MADakademi Buluşmaları’nda araştırma desteğiyle hazırlanacak makalelerin sunumları yapılır. Danışman kurulu tarafından uygun görülen araştırma çıktıları, yine 2022 yılı içinde basılması öngörülen #MADjournal’da yayımlanır. Dolayısıyla destek verilen araştırmaların aşağıda belirtilen takvime bağlı kalarak, #MADakademi buluşmaları ve #MADjournal mecralarında sunulabilecek şekilde bitirilmesi şart koşulur.

Başvuru Yöntemi ve Değerlendirme: Burs programında yer almak isteyen araştırmacıların araştırma tekliflerini aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak son başvuru tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Başvurular akademisyen ağırlıklı bir seçici kurul tarafından bu çağrı metninde çerçevesi çizilen kıstaslar ışığında değerlendirilecektir; sonuçlar Haziran 2021 içinde açıklanacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 2 Haziran 2021*

*24 Mayıs 2021 olan son başvuru tarihi 2 Haziran’a ertelenmiştir.

Destek Takvimi:

Haziran 2021 — Destek alan araştırmacıların ilanı

Temmuz 2021 — Tanışma ve ön değerlendirme toplantısı

Eylül 2021 — Ara değerlendirme toplantısı

Kasım 2021 — Araştırmaların #MADakademi buluşmaları sunumu

Aralık 2021 — Araştırmaların son ürünlerinin teslimi

Destek programı hakkındaki sorularınız için bize madakademi@mekandaadalet.org adresinden ulaşabilirsiniz.