Municipal Politics at Crossroads in Turkey

görselde rapor kapağı yer alıyor.

Yazarları arasında MAD üyelerinin de yer aldığı bir uzman heyeti tarafından hazırlanan “Municipal Politics at a Crossroads in Turkey: Opportunities for Civil Society and Limits to Engagement” başlıklı rapor, 2019 yerel seçimlerinden sonra muhalefet partisinin yönetimine giren büyükşehir belediyelerinde muhalefetin performansını değerlendiriyor ve yeni yerel yönetimlerden beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmediğini sorguluyor. Rapor ayrıca güç dengesindeki değişimin sivil toplum açısından ne derece fırsat yarattığına odaklanıyor. Raporda, hükümetin belediye yönetimini kaybettiği İstanbul, Ankara, Mersin ve Diyarbakır olmak üzere dört büyükşehir inceleniyor.

Raporu buradan indirip inceleyebilirsiniz.