Mekanda Adalet Derneği Genel Koordinatör arıyor

 MEKANDA ADALET DERNEĞİ

Genel Koordinatör İş İlanı

Mekanda Adalet Derneği (MAD), kentsel ve kırsal mekânda daha adil, ekolojik ve demokratik süreçlerin/pratiklerin geliştirilmesine dair disiplinlerötesi çalışmalar yapan bir sivil toplum örgütüdür. Toplumsal adalet talebini daha görünür kılmak için haritalama, fotoğraf ve video ile belgeleme, arşivleme, yayınlar üretme, ilgili politikaların üretilmesi için bağlantılar kurma ve ağlar oluşturma çalışmaları yapar. Yenilikçi, nitelikli ve kamusal bilgiyi üretir, biriktirir ve paylaşır.

MAD, Çevre Adaleti Programı, Kentsel Politikalar Programı ve MADakademi Programı olmak üzere çalışmalarını üç ana program altında yürütür. Çevre Adaleti Programı, mega projelerin ekolojik etkilerini odağına alan havza ve iklim çalışmalarını konu eder ve bu alanlarda mekân adaleti kavramının anaakımlaştırılması için faaliyetler yapar. Kentsel Politikalar Programı politika üreticilerle doğrudan iletişimi odağına alır ve sivil toplum ile yerel yönetimlerin arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve kentsel politikalarda söz sahibi olmak için çalışmalar yürütür. MADakademi programı, kent ve mekân adaleti çalışan akademisyenler ve araştırmacılara alan açmak, kaynak yaratmak ve ihtiyaç duydukları uzmanlık desteğini yaratmak, sağlamak için çalışmalar yürütür. Bu programlara ek olarak Yayınlar ve Yaratıcı İşler ekiplerimiz, tüm üretimlerin tek dilde olmasına ve yayın ilkelerine uygunluğunu gözeterek üretimler yapar.

Dernek olarak yeni bir sürece girmenin heyecanı içerisindeyiz. Kurumsal yapımızı geliştireceğimiz bu süreçte mevcut çemberlerimize eklenecek yeni bir ekiple kurumsal dayanıklılığımızı ve koordinasyonu güçlendirmenin hayalini kuruyoruz. Bu hayalimizin ilk adımı olarak çalışmalarımız ve mali/idari işlerinin yürütülmesi ve programlar arası koordinasyon için tam zamanlı “Genel Koordinatör” arıyoruz. 

Genel Koordinatörün Görev ve Sorumlulukları
Koordinasyon, Mali ve İdari İşler

 • MAD genel iş takvimi ve bütçenin oluşturulması ve takibi,
 • MAD ekibinin (stajyer ve gönüllüler dahil) koordinasyonu,
 • MAD’ın dernekler mevzuatından kaynaklanan idari işlerinin (dernek organlarının toplantıları, üyelik başvuruları, aidat toplanması, üyelere bilgilendirme vb. gibi) yönetimi, yürütülmesi ve bu işlerin Yönetim Kurulu (YK) ile birlikte takip edilmesi,
 • Muhasebe asistanının koordinasyonu, muhasebeciyle ilişkilerin yürütülmesi ve mali tabloların güncel tutulması ve bütçelerin ve maliyetlerin yönetimi,
 • MAD’ın hibe başvurularında programlara destek verilmesi,
 • YK’nın genel iş takvimi ve bütçe konularında düzenli olarak bilgilendirilmesi, 
 • MAD’ın farklı düzeylerde kurumsal temsilinin üstlenilmesi, ilişkilerin geliştirilmesi ve yürütülmesi.
 • MAD çalışanlarıyla ilgili eğitim, mesleki gelişim, işe alma, çalışan yardım planı gibi insan kaynakları süreçlerinin takibi

Programlar Arası Koordinasyon 

 • Mevcut programların ve faaliyetlerin izlenmesi, programlar arası koordinasyonun sağlanması ve programların faaliyetlerinin geliştirilmesinin program çalışanları ve YK ile beraber yürütülmesi,
 • Tüm programların yürüttüğü faaliyetlerin/projelerin dernek stratejisiyle uyumunun ve takviminin takibi, zamanlama ile niceliksel ve niteliksel hedeflerle ilgili ekiplere hatırlatmalar yapılması ve programların yürüttüğü faaliyetlerin başarıyla tamamlanmasının temin edilmesi,
 • Programların faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için kurumlar ve kişilerle görüşmeler yapılması.

Beklenen Özellikler:

 • Lisans mezunu,
 • Sivil toplum alanında en az 3 yıl iş deneyimine sahip,
 • İleri derecede İngilizce bilen,
 • Kent ve çevre adaleti alanlarına ilgi duyan,
 • Proje yönetimi, finansal takibi ve raporlaması konusunda tecrübeli,
 • Sivil toplum alanına dair ilgi ve yakınlık duyan,
 • MAD’ın çalışma alanları ve diline dair farkındalığa sahip,
 • MAD’ın toplumsal ve mekânsal yaklaşımını temsil etme ve geliştirme motivasyonunu taşıyan,.
 • Kaynak geliştirme konusunda yenilikçi fikirler öne sürebilecek,
 • Takım çalışmasına yatkın, şiddetsiz iletişimi benimseyen ve liderlik vasıfları taşıyan,
 • Çalışma hayatının ekibin ihtiyaçları ve iyilik hâli gözetilerek yapılandırılmasına katkıda bulunabilecek;

Bir ekip arkadaşı arıyoruz. 

MAD ekibine katılarak:

-Dayanışma kültürü: MAD’ın birlikte düşünen, üreten ve dayanışan ekibinin parçası olabilir, 

-Gelişim: İnisiyatif alarak yeni fikirler öne sürmeyi ve girişimlerde bulunmayı teşvik eden, kişisel ve profesyonel gelişime açık bir çalışma ortamında yer alabilir,

-Sivil toplum kuruluşları, yerel aktörler, inisiyatifler, çevre ve kent mücadeleleri ile temas ederek öğrenip birlikte iş üretebilir,

-Esneklik: Gerekli durumlarda uzaktan çalışabilme imkânına sahip olabilirsiniz. 

 

İlgili adayların bir niyet mektubu ile birlikte özgeçmişlerini info@mekandaadalet.org adresine 23 Ocak 2023 tarihine kadar göndermeleri rica olunur.