Mekanda Adalet Derneği 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Mekanda Adalet Derneği, 17 Mayıs 2022 Salı saat 19:00 – 21:00 arası aşağıdaki gündemler ile Genel Kurul toplantısı yapacaktır. Tüm üyeler Genel Kurul toplantısına davetlidir. 

Mekanda Adalet Derneği 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı 

Yer: Dernek merkezi

Kemankeş Karamustafapaşa Mah.

Halil Paşa Sok. Ömer Abed Han

No: 2/416 Beyoğlu 34425 İstanbul

Tarih: 17.05.2022

Gündemler

 1. Açılış
 2. Genel Kurul’u yönetmek için Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcısı ve 2 sekreter seçimi
 3. Divan Kurulu’na Genel Kurul tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi
 4. Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı faaliyet raporlarının sunulması ve görüşülmesi
 5. Denetim Kurulu’nun 2021 yılı faaliyet raporlarının sunulması ve görüşülmesi
 6. Tüzük değişikliğinin (madde 12) görüşülmesi ve oylanması
 7. Dernek üyelerine projeler kapsamında ödemesi yapılmasının görüşülmesi ve oylanması
 8. Yetki belgesi düzenleme kararının görüşülmesi ve oylanması
 9. Kurum politika belgelerinin gözden geçirilmesi ve uygulama esaslarının görüşülmesi 
 10. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrazının oylanması
 11. Yeni yönetim kurulu üyelerinin (asıl ve yedek) seçimi
 12. Yeni denetim kurulu üyelerinin (asıl ve yedek) seçimi
 13. Aidat ödemelerinin görüşülmesi
 14. Dilekler ve kapanış