#MADakademi Buluşmaları2021 21.Etkinlik Yayında!: Maddenin Halleri: Hastanenin Ritmi

, , ,

#MADakademi Buluşmaları’nın 21. etkinliğinde, yönetmen Deniz Tortum’un belgeseli Maddenin Halleri konuşuldu.

Yaşam alanı olarak hastane mekânlarını, hastanedeki gündelik hayatı, kurum hâfızasını ve maddenin hastanede mekânsallaşan hâl ve dinamiklerinin tartışıldığı etkinliğin moderatörlüğünü emre özfetiş ve Merve Şen üstlendi. Belgeselin yönetmeni Deniz Tortum, tıp tarihçisi Fatih Artvinli ve sanatçı Gülşah Mursaloğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Mekânın birbirine geçmiş ilişkiler ağıyla oluşmasından hareketle adil ve adil olmama dinamiklerini hastane üzerinden ele almayı amaçlayan etkinlikte mekâna veya kurumlara yapılan müdahaleler Cerrahpaşa özelinde ele alındı.

Deniz Tortum, belgeselin ortaya çıkış hikâyesini aktarırken “gündelik yaşama odaklanan” bir belgesel tahayyül ettiğini fakat sürecin hastanenin insan olmayan taraflarına da odaklanan bir süreç olarak geliştiğini ifade etti. Üretim sürecinin “Hastaneyi yaşayan bir yer olarak nasıl tasvir edebiliriz?” sorusu temelinde ilerlediğine değindi. Tortum, mekânın katmanlarına sızarak, hastaneyi mikro ve makro düzeyde incelemeye odaklandığından söz etti.

Fatih Artvinli, filmin açılış sahnesini modern tıbbın geçirdiği dönüşüm üzerinden yorumladı. Görünmeyeni görünür kılan yapısı, bir tür teşrih ve içeriyi gösteren yönüyle belgeselin bir ameliyat niteliği gösterdiğinden söz etti. Cerrahpaşa’nın tarihsel süreçte bir tıp mekânı hâline gelişine dair bir projeksiyon çizdi. Tıp fakültelerinin taşınmalar tarihine sahip olduğunu ifade ederek gerçekleştirilen dönüşümler ve yıkımları aktardı. Artvinli, “Tarihsel mekânlar, kurumlar kimin?” sorusu üzerinden son dönemlerde gerçekleştirilen dönüşüm ve yıkımları da hatırlattı.

Gülşah Mursaloğlu, hastanedeki çoklu türler ve yaşam döngüsü hakkında yorum yaparken, belgeselin canlılık meselesini tartışmaya açan bir kurgusu olduğundan söz etti. Deniz Tortum’un, hastanenin birçok yerine sızarak insanlar ve makinelerin girift ilişkilerini ortaya koyduğunu ifade etti. “Neyi canlı olarak atfediyoruz?” sorusu üzerinden, hastaneyi canlı bir organizma olarak ele aldı. Donna Haraway’in Siborg Manifestosu çerçevesinde, insan, hayvan ve makinelerin iç içe geçen ilişkilerini belgesel özelinde ele aldı.

Konuşmacıların tartışmaları ile süren etkinlikte izleyenlerin sorularına da yer verildi. Yaklaşık 70 kişinin izlediği etkinliğin kaydına aşağıdan erişebilirsiniz.


Metni Hazırlayan: Tuğçe Sarıkaya


#MADakademi Buluşmaları, mekânda adalet için yenilikçi, nitelikli ve kamusal bilgi üretimini desteklemeye yönelik bir paylaşım platformu olarak hayata geçirilmiştir. MAD’ın Karaköy ofisinde, çevrimiçi platformlarda, İstanbul’un sokaklarında  ve başka kentlerde düzenli bir şekilde konuşmalar, yürüyüşler, film gösterimleri ve atölyeler gerçekleştiriyor. Mekân çalışmalarının merkezine toplumsal adaleti koyan araştırmacıları ve pratisyenleri destekliyor. 

2019 yılında MAD’ın Karaköy ofisinde ve İstanbul’un sokaklarında gerçekleşen #MADakademi Buluşmaları etkinlikleri:

2020 yılında pandemi sebebi ile başlattığımız #SalgındaAdalet serisi ve diğer #MADakademi Buluşmaları webinarları için: 

#MADakademi programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.