#MADakademi Buluşmaları2021: Şirketler mi, İnsan Hakları mı?: Moda sektöründe güç kimde?

, , ,

İş dünyasında insan hakları webinar serilerinde iş dünyası – insan hakları ilişkilerini şirketlerin insan haklarına saygı sorumluluğu çerçevesinde düşünmeye, tartışmaya devam ediyoruz.

Geri dönülmez çevresel etkileri olan, işçi haklarını ağır şekilde ihlal eden, demokratik katılımı içermeyen mega altyapı projelerini disiplinler ötesi bir yaklaşımla ele alan Mekanda Adalet Derneği yürüttüğü yeni araştırmasında şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu insan hakları ihlallerinden sorumluluğu üzerine odaklanıyor.

Tekstil sektöründen hareketle şirketlerin ticari kararlarının insan haklarını nasıl etkilediği ile toplum ve bireylerin mevcut düzenin değişmesine nasıl bir katkısı olabileceğini tartışacağımız üçüncü etkinlik 22 Kasım Pazartesi saat 18.30 – 19.30 saatleri arasında Postane‘de gerçekleşecek. Etkinlik, eşzamanlı olarak çevrimiçi de izlenebilecek. Moderasyonunu Sena Nur Gölcük ve Özlem Zıngıl‘ın yapacakları etkinlikte konuşmacılar Bego Demir ve Gizem Yücelen.

Not: Etkinlikte işaret dili tercümesi yapılacaktır.