MAD Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısı Ertelendi

14.04.2021 tarihli Kısmi Kapanma Genelgesi kapsamında açıklanan tedbirler gereğince 17.05.2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyecek.
Daha önceden ilan edildiği şekliyle 16.04.2021 tarihinde yapmayı planladığımız olağan genel kurul ikinci toplantımızı, Kısmi Kapanma Genelgesinde açıklanan tedbirler sebebiyle 16.04.2021 tarihinde yapamayacağız.
16.04.2021 tarihli olağan genel kurul ikinci toplantımız, 17.05.2021’den sonra açıklanacak yeni tedbirlere göre tarihi yeniden değerlendirmek üzere belirsiz bir tarihe ertelenmiştir.