“Kentin Arkası ‘Travesti Yuvası’” başlıklı etkinlikteki işbirliğinin iptaline ilişkin açıklamamız:

,

19 Haziran 2021 tarihinde Translarla Eşitlik Günü vesilesi ile parçası olmayı planladığımız “Kentin Arkası ‘Travesti Yuvası’” başlıklı etkinlik, katılımcıların işbirliğini çekmesi sonucu MADakademi Buluşmaları kapsamında yapılamamıştır. Çekilme nedeni olarak Mekanda Adalet Derneği’nin (MAD) önceki bir etkinliğinde trans dışlayıcı kişi/lere yer verdiği öne sürülmüş ve kamuoyu nezdinde özür dilenmesi talep edilmiştir. 

Hiçbir etkinliğimizde trans-dışlayıcı söylemlerin ve propagandanın yer almadığını, etkinliklerimizde herhangi dışlayıcı tavır ve tutum ile nefret söylemine müsaade etmediğimizi ve etmeyeceğimizi belirtmek isteriz. Ancak bu hak mücadelesinde, sadece dışlayıcı söylemlerin engellenmesinin değil, dışlayıcı olarak nitelendirilebilecek her türlü sözün üretici ve taşıyıcılarının kişisel olarak tespit ve tecrit edilmesinin de aktivizm biçimlerinden biri olduğunun farkındayız. Mücadelenin içinden bir ekip arkadaşımız da bu etkinlikten çekilmeye neden gösterilen önceki etkinliğimizdeki konuşmacı tercihinin trans aktivistler tarafından onların bu mücadelesini duymazdan gelen bir seçim olarak okunabileceği konusunda şerhini düşmüştü. Bu şerhi dernek içinde açık bir tartışma zeminine hakkını vererek taşımamız gerekirdi, fakat taşıyamadık. Bunda MAD ekibi içinde sürece dahil olan herkesin sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Bu süreç, MAD bünyesinde trans hakları mücadelesinin görmezden gelindiğinin düşünülmesine ve arkadaşımızın ekip içinde yalnız hissetmesine neden olduğu için üzgünüz.

LGBTİ+ hareketinin toplumdaki eşitlik ve adalet taleplerinin dönüştürücü varlığını destekliyoruz. Bunun yanında toplumsal cinsiyet temelli mücadeleler alanında devam eden bu dönüşüm/değişim sürecinde hüküm dağıtan bir taraf olabileceğimizi değil bu süreçten öğrenmeye çalışan bir rol üstlendiğimizi düşünüyoruz. Bu dernek çatısı altında bugüne kadar yaptığımız işler, kurduğumuz ortaklıklar ve parçası olduğumuz kent ve çevre adaleti mücadeleleri, bize toplumsal dönüşümün etkileşim zeminini olabildiğince açık tutarak mümkün olduğunu gösterdi. Sahanın ve aktörlerinin kesişimsel ve bazen birbiriyle çelişkili pozisyonlarının diyalog ve temasla değişebildiğine şahit olduk. Buna bizler de dahiliz. Kent ve ekoloji çalışmaları yürüten Mekanda Adalet Derneği bu gündemler ekseninde sahadan ve akademiden çok farklı insanlarla bir arada çalışıyor. Çalıştığımız insanlarla tüm tarafların sürekli bir öğrenme hâlinde olduğu kabulüyle ortak eşitlik ve adalet talepleri çevresinde buluşmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken bize yöneltilen eleştiri ve talepleri dikkate alacak şekilde iletişimimizi açık ve şeffaf tutma iradesindeyiz.

Bu metni kaleme almamız hiç kolay olmadı. Dernek çalışanlarının deneyimlerini, hislerini, fikirlerini ve MAD’ın savunduğu değerleri yaptığımız uzun toplantılarla tartışmaya çalıştık. Dernekteki herkes bu süreçte derinden etkilendi fakat bu tartışmaları yapmanın bizi güçlendireceğini umuyoruz. Ekibimizdeki herkesin sözünün duyulabileceği ve itiraz ve taleplerinin gözetileceği alanı açmak, bunu yaparken de ekip içindeki güven ilişkisini zedelemeyecek güçlü bir iletişim zemini oluşturmak adına daha çok çaba sarf edeceğiz. LGBTİ+ örgütlenmelerden öğrenme ve onlarla bir araya gelme çabamızı sürdüreceğiz.

Kamuoyuna duyurulur.