İstanbul Meydanlarını Konuşuyor

,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamusal alanların tasarlanmasını yarışma süreçleriyle elde etmeyi benimsemiş görünüyor. Tasarım yarışmaları İBB tarafından katılım araçlarından biri olarak sunuluyor. Peki tasarım yarışmaları gerçekten katılım süreçlerinin bir parçası oldu mu/olabilir mi? 

Mekanda Adalet Derneği kamusal alanların tasarım ve üretim süreçleri üzerine düşünüyor, fikir üretiyor ve mücadele ediyor. Kentsel tasarım yarışmaları MAD’ın gündemine, Salacak Kentsel Tasarım Yarışması’na paralel bir şekilde planlanan katılım toplantısına dahil olmasıyla girdi. Dahil olduğumuz katılımcı süreç pandemi nedeniyle sekteye uğrasa da tasarım yarışmalarına dair işletilen süreci ve sürece dair eleştirileri yakından takip etmeye devam ettik. Peki yarışma süreçlerinin işleyen ve işlemeyen noktaları nelerdi? Kamusal mekânın tasarımında yarışmaların rolü/önemi ne? Yarışmaları bir katılım aracı olarak düşünmek mümkün mü? Video haberimizde bu sorular ekseninde, mimar/öğretim üyesi İpek Akpınar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İPA Yarışmalar Koordinatörü Ömer Yılmaz, So? Mimarlık ve Fikriyat kurucu ortağı Sevince Bayrak ve MAD Direktörü Yaşar Adnan Adanalı’nın katkısıyla tasarım yarışmalarını tartışmaya açıyoruz.