Mekanda Adalet Derneği 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı – Tarih değişikliği

Mekanda Adalet Derneği 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı – Tarih değişikliği

Mekanda Adalet Derneği’nin daha önce 03 Nisan 2021 Cumartesi saat 13:00 – 17:00 arasında yapılacağı ilan edilen Genel Kurul ikinci toplantısı tarihinin, 29 Mart 2021 tarihinde ilimizde KOVİD-19 sebebi ile hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının yeniden ilan edilmiş olması nedeniyle değiştirilmesi zorunluluğu doğmuştur.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 30.03.2021 tarih ve 25 No’lu kararı ile İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün web sayfasında ilan ettiği 31.03.2021 tarihli duyuru uyarınca 03 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı dernek üyelerine ilan edilen genel kurul ikinci toplantısı, haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle olan 16 Nisan 2021 Cuma günü saat 13.00 – 17.00 arasında aşağıdaki gündemler yapacaktır.

Mekanda Adalet Derneği 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yer: Dernek merkezi

Kemankeş Karamustafapaşa Mah.

Halil Paşa Sok. Ömer Abed Han

No: 2/416 Beyoğlu 34425 İstanbul

Tarih: 16.04.2021

Gündemler

1. Açılış
2. Genel Kurul’u yönetmek için Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcısı ve 2 sekreter seçimi
3. Divan Kurulu’na Genel Kurul tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi
4. Yönetim Kurulu’nun 2019 ve 2020 yılı faaliyet raporlarının sunulması ve görüşülmesi
5. Denetim Kurulu’nun 2019 ve 2020 yılı faaliyet raporlarının sunulması ve görüşülmesi
6. Tüzük değişikliğinin (madde 9) görüşülmesi ve oylanması
7. Dernek üyelerine projeler kapsamında ödemesi yapılmasının görüşülmesi ve oylanması
8. Yetki belgesi düzenleme kararının görüşülmesi ve oylanması
9. Kurum politika belgelerinin (iç yönergelerin) hazırlanması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi
10. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrazının oylanması
11. Yeni yönetim kurulu üyelerinin (asıl ve yedek) seçimi
12. Yeni denetim kurulu üyelerinin (asıl ve yedek) seçimi
13. Aidat ödemelerinin görüşülmesi
14. Dilekler ve kapanış