MADjournal’ın Üçüncü Sayısı Çıktı!

MAD’ın mekânda adalet kavramını bir araştırma gündemi olarak ele alan araştırmacı ve pratisyenlere verdiği #MADaraştırma desteğine hak kazanan çalışmaların yer aldığı MADjournal’ın üçüncü sayısı yayımlandı.

#MADaraştırma Desteği Programı, mekân ve adalet kavramlarını bir araştırma gündemi ve/veya bir politik-etik eksen olarak birlikte düşünmemize katkı sağlayacak konuları çalışan ve ana akım mecra ve kurumlarda yer bulmakta zorlanan araştırmacıların desteklenmesine yönelik oluşturuldu.

MADjournal’ın üçüncü sayısında, açık çağrısı Nisan 2020’de yapılan ve başvurular arasından akademik bir heyet tarafından seçilen 7 farklı çalışma yer alıyor.

Yayının çevrimiçi PDF’sine bu linkten ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

Sunuş

Çisel KARACEBE, Suzi ASA, Begüm Özden FIRAT, Berfin ATLI— Fiziksel Mesafeyi Aşan Sesler: Pandemide Kurtuluş’ta Akuzmatik Mekânlar / Sounds beyond the Physical Distance: Acousmatic Spaces in Kurtuluş during the Pandemic

Atakan BÜKE, Orkun DOĞAN, M. Fatih TATARİ— COVID-19 Salgını ve Gıda Tedariki: İstanbul Yaş Sebze-Meyve Tedarik Sistemlerinden Gözlemler / COVID-19 Pandemic and Food Provision: Insights from Istanbul’s Fresh Fruit and Vegetable Provision Systems

Aylin ÇANKAYA— COVID-19 Sonrası Kentsel Müşterekler: Maltepe Dayanışma Ağı Örneği / Urban Commons after COVID-19: The Example of Maltepe Solidarity Network

Dilan ALATAŞ, Oğuz KARAYEMİŞ— Salgını Maskeden Görmek: Bağışık Mekânın Üretimi ve Bölüşümü / Seeing the Pandemic through the Mask: The Production and Distrubition of the Immune Space

Özgün DİLEK, Hande ÇEVİK, Ayşegül ÖZÇELİK— Pandemide Çevrimdışılık ve Eşitsizlik / The State of Being Offline and Unequal during the Pandemic

Sub— !!!

Ayşe ÖZSOY— Mevsimlik Hayatların Son 365 Günü / 365 Days of Seasonal (Agricultural) Workers

MADjournal — Bir mekanda adalet çalışmaları dergisi

Yayımlayan / Publisher: Mekanda Adalet Derneği, Kasım 2022

ISSN: 2717–6762

Sorumlu Müdür / Managing Editor: Yaşar Adnan Adanalı

Dergi Editörü / Journal Editor: Sinan Erensü

Yayın Koordinatörü / Editorial Coordinator: Selin Yazıcı

Yayın Asistanı / Editorial Assistant: Ceren Yartan

Editörler / Editors: Eylem Can, Sezen Kutup

Sonokuma / Proofreading: Eylem Can

Danışma Kurulu / Advisory Board:

Didem Pekün, Berliner Förderprogramm Künstlerische Forschung
Ege Kanar, Sanatçı/Artist
Erdem Evren, Bağımsız Araştırmacı / Independent Researcher
Gözde Orhan, Altınbaş Üniversitesi
Sezai Ozan Zeybek, Alice Salomon Hochschule-Berlin
Yunus Doğan Telliel, Worcester Polytechnic Institute
Zeynep Gülru Göker, Sabancı Üniversitesi

Tasarım / Design:
Volkan Ölmez
Gökcan Selem
Fol | fol.com.tr