MAD’ın “Seçim 2023: Sandığın Kent ve Çevre Gündemi” Başlıklı Raporu Yayınlandı

Mekanda Adalet Derneği’nin siyasi partilerin ve ittifakların kent ve çevre politikalarına ilişkin önerilerini incelediği “Seçim 2023: Sandığın Kent ve Çevre Gündemi” başlıklı inceleme raporu yayınlandı.

Bu çalışma, 2023 seçim dönemi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğini elde eden siyasi partilerin ve kurdukları ittifakların kent ve çevre odağındaki politika önerilerini/vaatlerini, ittifakların mutabakat metinleri ve partilerin seçim beyannameleri üzerinden değerlendirmektedir. Çalışmanın amacı yurttaşlar ve sivil toplum kuruluşları için, günlük hayatlarımızı şekillendiren kent ve çevre politikalarının fotoğrafını çekerek bu politikaların toplumsal muhalefette öne çıkan sorunlara ve çözüm önerilerine ne derece karşılık verdiğini incelemek, izlemeyi ve takibini kolaylaştırmak, politikalara katılım ve tartışma zemini yaratmaya katkı sunmaktır.

Politika metinleri kentsel planlama, afet yönetimi, kentsel dönüşüm, konut hakkı, dezavantajlı grupların hizmetlere erişimi, kamusal hizmetler, yerel yönetimler, hayvan hakları, kalkınma, iklim krizi, enerji ve madencilik, doğal varlıklar ve doğa hakkı temaları altında incelenmiştir. Bu incelemede vaatlerin bir soruna işaret edip etmediği, çözüm odaklı, somut ve ölçülebilir hizmetlerden oluşup oluşmadığı, birbiriyle uyumlu/bütüncül bir politikaya işaret edip etmediği, uzun vadeli sürdürülebilir çözümlere mi yoksa popülist söylemlere mi işaret ettiği sorularına cevap aranmıştır.

Raporun online pdf’sini buradan inceleyebilirsiniz.