#MADakademi Buluşmaları2020 16.Etkinlik Yayında!: MADaraştırma Sunumları

, ,

#MADaraştırma’da bu yıl mekân çalışmaları çerçevesine ve toplumsal adalet hedefine bağlı kalmak şartıyla Halk Sağlığı, Afet, Güvenlik, Bilim ve Teknoloji, Doğa temalarına odaklanan, salgının yarattığı belirsizlik ve dönüşüm potansiyelini anlamamıza yardımcı olacak araştırma ve üretimlere destek sağlandı.

28 Kasım’da webinar üzerinden gerçekleştirilen sunumlarda 2020 yılı bursiyerlerinin çalışmaları dinlendi, tartışmalarla desteklendi. Üç farklı oturumda gerçekleştirilen etkinliğin ilk oturumunda “Salgın Bağlamında İstanbul Gıda Tedarik Sistemlerinin Kriz Dayanıklılığı” isimli araştırmayı Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi’nden Orkun Doğan sundu. Salgın koşullarının gıda ile ilişkisine odaklanan araştırmada İstanbul’un gıda tedarik sisteminin özellikle salgın sürecinde nasıl işlediği üzerine konuşuldu.

İkinci olarak Aylin Çankaya’nın, “Covid-19 Sonrası Kentsel Müşterekler: Maltepe Dayanışma Ağı Örneği” isimli sunumu dinlendi. Maltepe Dayanışma Ağı’nın kuruluş evresinden, normalleşme sürecine kadar olan gelişiminin, akut dönemden normalleşme sürecine kadar olan projeksiyonu çizildi. “Kolektif özne olarak mahalle meclisinin doğuşu” bağlamında Maltepe Dayanışma Ağı örneği ele alındı.

“Mevsimlik Hayatların Son 365 Günü” isimli çalışmayla devam eden oturumda Ayşe Özsoy, tarım işçilerinin bir yılını zaman çizelgesiyle sundu. İşçilerin bir yıllık akışı içerisine, salgının etkileri, doğal afetler, çocuk işçiliği gibi sorunlar konuşuldu. Sunumlar sonunda Ulaş Bayraktar’ın yaklaşımlarıyla zenginleşen tartışmada, izleyenlerin soruları da yanıtlandı.

MADaraştırma Sunumları’nın 1. Oturumunu buradan izleyebilirsiniz.


İkinci oturumda “Fiziksel Mesafeyi Aşan Sesler: Akustik Bir Topluluk Olarak Kurtuluş” Çisel Karacebe, Berfin Atlı, Begüm Özden Fırat ve Suzi Asa’nın sunumlarına yer verildi. Akustik topluluk kavramından yola çıkan çalışmada, salgın süresince mekâna ait seslerin nasıl değiştiği çok sesli bir semt olan Kurtuluş özelinde incelendi. Son Durak ve Pangaltı bölgelerindeki sosyo-ekonomik farklılıkların, mekâna ait ses dokusunda ne gibi değişikliklere neden olduğu ortaya koyuldu.

Dilan Alataş ve Oğuz Karayemiş, “Salgını Maskeden Görmek” isimli araştırmalarıyla maskeden yola çıkarak salgının genel fotoğrafını çekmeye odaklanırken, “bağışık mekân” kavramıyla maskenin yaşamsal döngüsünü ortaya koydu. Oturum sonunda, Gözde Orhan’ın yönetimiyle gerçekleştirilen tartışmada, çalışmaları zenginleştirecek tavsiyelere yer verildi.

MADaraştırma Sunumları’nın 2. Oturumunu buradan izleyebilirsiniz.


Üçüncü oturum, “Çevrimdışı: Dijital Mekâna Erişimde Eşitsizlik” isimli araştırmayla devam etti. Ayşegül Özçelik, Hande Çevik  ve Özgün Dilek’in hazırladığı videoda salgının dijital ortamdaki eşitsizliklerine odaklanıldı. Bireysel tanıklıklarla “çevrimdışı” kalan bireylerin deneyimlerine yer verildi.

Son olarak Sub İsinisiyatifi’nin ekoloji ve hafıza kavramlarını merkezine alan, Çanakkale bölgesinin güncel ekolojik süreçlerine dair bir sivil anlatı olarak yerel halkın görüşünü aktarmayı amaçlayan “!!!” isimli çalışması sunuldu. Bölgede yaşayan ve aktif olarak faaliyet gösteren üreticiler, aktivistler ve yerel halk ile gerçekleştirilen röportajlar ile bu süreci niteleyen kamusal seslerin bir araya geldiği “ses arşivi” çalışması dinlendi. Didem Pekün’ün yönettiği tartışmalarla desteklenen sunumlarda, izleyenlerin sorularına da yer verildi.

MADaraştırma Sunumları’nın 3. Oturumunu buradan izleyebilirsiniz.

Yayın boyunca yaklaşık 70 kişinin takip ettiği sunumlarda, salgının sebep olduğu dönüşüm, toplumsal adalet ve mekân araştırmaları odağında yeniden ele alındı. Araştırma desteği alan çalışmalar, 2021 sonbaharında yayımlanacak olan “MAD Journal” sayısında yer alacak. MAD araştırma desteği alan diğer çalışmalara ulaşmak için 2019’da yayımlanan MAD Journal sayısına buradan ulaşabilirsiniz.


Metni Hazırlayan: Tuğçe Sarıkaya


#MADakademi Buluşmaları, mekânda adalet için yenilikçi, nitelikli ve kamusal bilgi üretimini desteklemeye yönelik bir paylaşım platformu olarak hayata geçirilmiştir. MAD’ın Karaköy ofisinde, çevrimiçi platformlarda, İstanbul’un sokaklarında  ve başka kentlerde düzenli bir şekilde konuşmalar, yürüyüşler, film gösterimleri ve atölyeler gerçekleştiriyor. Mekân çalışmalarının merkezine toplumsal adaleti koyan araştırmacıları ve pratisyenleri destekliyor. 

2019 yılında MAD’ın Karaköy ofisinde ve İstanbul’un sokaklarında gerçekleşen #MADakademi Buluşmaları etkinlikleri:

2020 yılında pandemi sebebi ile başlattığımız #SalgındaAdalet serisi ve diğer #MADakademi Buluşmaları webinarları için: 

#MADakademi programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.