Sena Nur Gölcük

2019 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitiminde sosyal politika ve mekansal adalet üzerine yoğunlaştı. Tez konusu, sakat hakları bağlamında yerel yönetimlerin politikalarını kapsıyordu. Mekanda Adalet Derneği’ne katılmadan önce 2019-2020 yılları arasında serbest planlama bürosunda şehir plancısı olarak çalıştı. 2020 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimine başladı. 2019 yılında gönüllü olarak başladığı Mekanda Adalet Derneği’nde şimdi Kentsel Politikalar Program Asistanı olarak çalışıyor.