2019’da Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Şu an aynı bölümde yüksek lisansına devam ediyor. Yüksek lisans tez çalışmasında mekânın çevre adaleti talebi ile ilişkisini, maden karşıtı çevre mücadelelerindeki farklı aktörlerin mobilizasyondaki ve organizasyondaki rollerini ve çevre mücadelelerinin farklı aktörleri bir araya getirebildiği/getiremediği durumları tartışıyor. Çevre adaleti, mekân, toplumsal hareketler, politik ekoloji ve toplumsal cinsiyet çalışmaları ilgi alanları arasında. MAD’da çevre adaleti programında İş Dünyası ve İnsan Hakları projesinde mega altyapı projelerinin kentsel ve kırsal yaşam alanları üzerindeki olumsuz etkilerini ve bunlara karşı yürütülen mücadeleleri raporlamak üzere proje asistanı olarak çalışıyor.