#MADakademi Buluşmaları2020 19.Etkinlik Yayında!: İklimin Estetiği: Antroposen Sanatı ve Mimarlığı Üzerine Denemeler

, , ,

#MADakademi Buluşmaları’nın 19. etkinliğinde, antropoloji, coğrafya, mimarlık ve sanat eleştirisi disiplinlerine temas eden ve şiddet ile afetin görsel ve mekânsal politikasını çalışan akademisyen Eray Çaylı‘nın yeni kitabı “İklimin Estetiği: Antroposen Sanatı ve Mimarlığı Üzerine Denemeler” konuşuldu.

Moderatörlüğünü Sinan Erensü’nün üstlendiği etkinlikte, kitabın yazarı Eray Çaylı,  Pensilvanya Eyalet Üniversitesi’nden Merve Şen ve Mimar Sinan Üniversitesi’nden Sibel Yardımcı konuşmacı olarak yer aldı. “Antroposen teriminde bahsedilen ‘insan’ ve ‘insanlık’ tam olarak kimdir?” sorusunun politik ve etik boyutlarını ele almayı amaçlayan etkinlik, konuşmacıların kavramları tartışmaya açmasıyla ilerledi.

İlk olarak kitabın hangi bağlam ve duraklardan geçerek oluştuğuna dair bir arka plan çizen Eray Çaylı, on yıllık bir süreye yayılmış denemelerden oluşan kitabın içeriğine dair bilgileri paylaştı. Çaylı, son on yıla dikkat çekerek, bu süre zarfında akademik literatürün genişlemesinin yanı sıra şiddetin, mülksüzleştirmenin ve yerinden edilmelerin de eşit oranda arttığına vurgu yaptı. Şiddet politikalarının yerini pekiştirdiği bir süreç olarak tanımladığı son on yılı, kitaptaki denemeler odağında ele aldı.

Sibel Yardımcı, kitaba dair iki farklı düşünme ekseni belirleyerek antroposen kavramına dair tartışmalar ortaya koydu. Antroposen kavramının ima ettiği biçimiyle yekpare bir insan ve doğadan söz etmenin mümkün olmadığına vurgu yaptı. İnsanın homojen bir bütünlük olmadığı, çeşitli eksenler çerçevesinde farklılaştığına değinerek Çaylı’nın kitabına dair farklı okumaları ortaya koydu.

Merve Şen, Çaylı’nın antroposen kavramına bir görme biçimi olarak yaklaştığını vurgularken kavramı bir bakma ve görme problemi olarak tartıştığına değindi. Kitabın insan olmayanların tarafından da bir okuma gerçekleştirdiğinin altını çizen Şen, antroposen kavramı ekseninde tartışılan “Nereden bakıyoruz, nasıl konumlanıyoruz?” gibi sorularının yanısıra, hem içerik hem de yöntemsel açıdan değerli katkılar sunduğunu belirtti.

“Antroposen kavramının imkân ve sınırlılıkları nelerdir?” sorusuyla devam eden etkinlikte, çevre mücadeleleri ve fikri üretim arasındaki ilişki biçimleri antroposen kavramı tartışmasının imkânları özelinde ele alındı.  Çaylı, “Sahadaki mücadele pratiklerinde neler görebiliriz ve eylemliliğin yolunu nasıl açabiliriz?” sorusu üzerinde durdu.

Yaklaşık 160 kişinin takip ettiği, 2020’nin son etkinliği olarak gerçekleşen etkinlikte izleyenlerin sorularına da yer verildi.


Video&Editing: Onur Temel

Metni Hazırlayan: Tuğçe Sarıkaya


#MADakademi Buluşmaları, mekânda adalet için yenilikçi, nitelikli ve kamusal bilgi üretimini desteklemeye yönelik bir paylaşım platformu olarak hayata geçirilmiştir. MAD’ın Karaköy ofisinde, çevrimiçi platformlarda, İstanbul’un sokaklarında  ve başka kentlerde düzenli bir şekilde konuşmalar, yürüyüşler, film gösterimleri ve atölyeler gerçekleştiriyor. Mekân çalışmalarının merkezine toplumsal adaleti koyan araştırmacıları ve pratisyenleri destekliyor. 

2019 yılında MAD’ın Karaköy ofisinde ve İstanbul’un sokaklarında gerçekleşen #MADakademi Buluşmaları etkinlikleri:

2020 yılında pandemi sebebi ile başlattığımız #SalgındaAdalet serisi ve diğer #MADakademi Buluşmaları webinarları için: 

#MADakademi programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.