#MADakademi Buluşmaları2020 17.Etkinlik Yayında!: Mekânda Adalet ve Beyoğlu

, , , ,

#MADakademi buluşmalarının 17. Etkinliği, beyond.istanbul Mekanda Adalet ve Beyoğlu sayısının konuk editörü Liana Kuyumcuyan ve MAD’dan Yaşar Adnan Adanalı’nın moderatörlüğünde yapıldı. Mehmet Kentel, Mine Eder ve Tolga İslam’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte Özlem Öz teknik aksaklıklar sebebiyle yayına katılamadı. Etkinlik beyond.istanbul’un dokuzuncu sayısı olan “Mekânda Adalet ve Beyoğlu” sayısının tanıtımı amacıyla gerçekleştirildi.

Yayında, bir hafıza mekânı olarak Beyoğlu’nun tarihsel derinliği, katmanları ve dönüşümü “nostalji yerine bir yüzleşme denemesi” olarak ele alındı. Beyoğlu’nun hafızası, dönüşümü ve kent mücadeleleri tartışmaya açıldı. Mide Eder, Beyoğlu’nun Gezi öncesi ve sonrası dönemdeki dönüşümünü siyasi ve ekonomik bir perspektiften ele aldı. Beyoğlu’nun farklı sınıfsal, kültürel ve etnik yapıları bir arada bulunduran kozmopolit yapısına vurgu yapıldı.

Mehmet Kentel Beyoğlu’nun yapısal ve kentsel dönüşümünü 19.yüzyıl kent formu üzerinden ele aldı. Beyoğlu’nun hafızasını oluşturan kent mücadelelerinin tarihsel sürecine dikkat çekti. Narmanlı Han, Grand Pera, Tünel gibi mekânlarda son dönemlerde gerçekleştirilen soylulaştırma projelerini, hafızaya dair bir “çağırma” olarak betimledi.

Mine Eder, iktidarın sembolik olarak Beyoğlu’nda bulunma isteği çerçevesinde gerçekleşen dönüşümü ele aldı. Tek tipleştirme dinamikleri, mekânın şiddetle hızla değişimi, tepeden inmeci politikalar, gezi öncesi ve sonrası ayrımı yapılarak konuşuldu. Farklı mücadele pratiklerine, çok farklı yaşam biçimlerine, etnik ve kültürel farklılıklara olanak tanıyan bir yer olarak Beyoğlu’nun kalıcılığı üzerinde durdu.

Yayında, Tarlabaşı Yenileme Projesi, Taksim 365 ve Dolapdere, Tophane – Galataport hattında gerçekleştirilen “mega projelerin” hafızaya olan etkileri konuşuldu. Tolga İslam, bu bölgelere dair gerçekleştirilen yatırım baskısının mekânın dönüşümüne dair etkilerine odaklandı. Kentsel mekânı demokratikleştirme çabasına vurgu yapan İslam, “mega projelerin yerine ne koyacağız?” sorusunu da gündeme taşıdı. Yayında Beyoğlu’nun politik hafızası ve kentsel mücadelelerin dönüşümü de masaya yatırıldı. Pandemi öncesi gerçekleşen “toplanma yasağı”, “mekân yeniden kamusallaşabilecek mi?” sorusunu da gündeme getirdi.

Beyoğlu’nun dünü, bugünü ve geleceğinin “hafıza, dönüşüm ve kentsel mücadeleler” bağlamında ele alındığı etkinliği yaklaşık 100 kişi takip etti. Yayında izleyenlerin sorularına da yer verildi.

Mekânsal adaleti merkezine alan bir çalışma olarak yayınladığımız Beyoğlu: Yıkılmadım Ayaktayım Haritası”, Beyoğlu’nun bellek mekanlarını, insanlarını ve tarihsel kırılma noktalarını ele almıştı. Yayında, bu çalışmanın bir “Beyoğlu Müzesi”ne evrileceğinin müjdesi verildi.

beyond.İstanbul’un Beyoğlu’nda yapılan çalışmaları ele alıp, dünü, bugünü ve geleceğine odaklandığı Mekanda Adalet ve Beyoğlu sayısı hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.Video Editing: Onur Temel

Metni Hazırlayan: Tuğçe Sarıkaya


#MADakademi Buluşmaları, mekânda adalet için yenilikçi, nitelikli ve kamusal bilgi üretimini desteklemeye yönelik bir paylaşım platformu olarak hayata geçirilmiştir. MAD’ın Karaköy ofisinde, çevrimiçi platformlarda, İstanbul’un sokaklarında  ve başka kentlerde düzenli bir şekilde konuşmalar, yürüyüşler, film gösterimleri ve atölyeler gerçekleştiriyor. Mekân çalışmalarının merkezine toplumsal adaleti koyan araştırmacıları ve pratisyenleri destekliyor. 

2019 yılında MAD’ın Karaköy ofisinde ve İstanbul’un sokaklarında gerçekleşen #MADakademi Buluşmaları etkinlikleri:

2020 yılında pandemi sebebi ile başlattığımız #SalgındaAdalet serisi ve diğer #MADakademi Buluşmaları webinarları için: 

#MADakademi programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.