#MADakademi Buluşmaları2021: İş Dünyasında İnsan Hakları #2

, , ,

İş dünyasında insan hakları webinar serilerinde iş dünyası – insan hakları ilişkilerini şirketlerin insan haklarına saygı sorumluluğu çerçevesinde düşünmeye, tartışmaya devam ediyoruz.

Geri dönülmez çevresel etkileri olan, işçi haklarını ağır şekilde ihlal eden, demokratik katılımı içermeyen mega altyapı projelerini disiplinler ötesi bir yaklaşımla ele alan Mekanda Adalet Derneği yürüttüğü yeni araştırmasında şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu insan hakları ihlallerinden sorumluluğu üzerine odaklanıyor.

Şirketlerin insan haklarına saygı sorumluluğunun kapsamını ve BM İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeler’de belirtilen sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğini denetlemede sivil toplumun imkanlarını, yarattığı değişimi tartışacağımız ikinci etkinlik 13 Ekim Çarşamba saat 17.00 – 18.00 saatleri arasında ZoomWebinar üzerinden gerçekleşecek. Moderasyonunu Cemre Kara ve Özlem Zıngıl’ın yapacakları etkinlikte konuşmacılar Anıl Yılmaz-Vastardis, Başak Bağlayan ve Gamze Erdem Türkelli.
Not: Etkinlikte işaret dili tercümesi yapılacaktır.