Mekanda Adalet Derneği 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı

16.04.2021 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantımız, 14.04.2021 tarihli Kısmi Kapanma Genelgesi kapsamında ve devamında açıklanan tedbirler gereğince yeniden değerlendirmek üzere belirsiz bir tarihe ertelenmişti.

Tedbirlerin ortadan kalkması ile Mekanda Adalet Derneği, 5 Temmuz 2021 Pazartesi saat 18:00 – 20:00 arası aşağıdaki gündemler ile Genel Kurul toplantısı yapacaktır. Tüm üyeler Genel Kurul toplantısına davetlidir. 

Mekanda Adalet Derneği 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı 

Yer: Dernek merkezi

Kemankeş Karamustafapaşa Mah.

Halil Paşa Sok. Ömer Abed Han

No: 2/416 Beyoğlu 34425 İstanbul

Tarih: 05.07.2021

Gündemler

1. Açılış
2. Genel Kurul’u yönetmek için Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcısı ve 2 sekreter seçimi
3. Divan Kurulu’na Genel Kurul tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi
4. Yönetim Kurulu’nun 2019 ve 2020 yılı faaliyet raporlarının sunulması ve görüşülmesi
5. Denetim Kurulu’nun 2019 ve 2020 yılı faaliyet raporlarının sunulması ve görüşülmesi
6. Tüzük değişikliğinin (madde 9) görüşülmesi ve oylanması
7. Dernek üyelerine projeler kapsamında ödemesi yapılmasının görüşülmesi ve oylanması
8. Yetki belgesi düzenleme kararının görüşülmesi ve oylanması
9. Kurum politika belgelerinin (iç yönergelerin) hazırlanması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi
10. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrazının oylanması
11. Yeni yönetim kurulu üyelerinin (asıl ve yedek) seçimi
12. Yeni denetim kurulu üyelerinin (asıl ve yedek) seçimi
10. Aidat ödemelerinin görüşülmesi
11. Dilekler ve kapanış