2020 Yılı #MADakademi Buluşmaları’nın 14. Etkinliği Yayında: Mekânda Adalet ve Konut: İyi Uygulamalar, Yerel Yönetimler

, , , ,

#MADakademi buluşmalarının ondördüncüsü, Dünya Konut Günü’nde Şehircilik Uzmanı Yaşar Adnan Adanalı moderatörlüğünde KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, araştırmacı Cihan Uzunçarşılı Baysal ve İPA Vizyon 2050 Uzmanı Murat Güney’in katılımıyla gerçekleştirildi. Mekanda Adalet Derneği’nin süreli yayını beyond.istanbul’ un yeni yayımlanan “Konut Aktivizmi” başlıklı sayısı vesilesiyle düzenlenen etkinlikte yaşamaya elverişli konut hakkı tanımı ele alınırken, konut üretimi, yerel yönetimlerin bu alandaki çalışmaları üzerine konuşuldu.

Sağlıklı ve güvenli konuta erişimdeki toplumsal eşitsizlikler, salgın süreciyle birlikte kendilerini yeniden hatırlatırken “yaşamaya elverişli konut hakkı”nın ne olduğu sorusunu gündeme getirdi. Baysal, konut hakkını en unutulmuş hakkımız olarak betimlerken salgının, bu hakkın önemini yeniden hatırlattığına da vurgu yaptı. Konut hakkı ihlallerinin, zorla yerinden edilmelerin ve buradaki baskı mekanizmalarının hak çerçevesiyle çelişen yönlerini BM’in konut hakkı tanımının ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Küresel kentlerde konut üretimi ve konutun finansallaşması İstanbul’un son 20 yılı bağlamında tartışılırken, güncel ve geçmiş uygulamalar değerlendirildi. Güney, Türkiye’de konut üretiminin hızla artmasına rağmen orta ve alt sınıflar için konut sahipliği oranının oldukça düştüğüne vurgu yaptı.

Konut hakkını sağlamak ve geliştirmek adına düzenlenen projeleri ise hem sorunun tanığı hem de çözümleri hayata geçirebilecek KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yönetim değişikliğiyle birlikte KİPTAŞ’ın değişen politikalarından bahseden Kurt, İstanbul’daki konut üretimlerini sosyal konut ve kentsel dönüşüm odağında ele aldıklarını belirtti. Erişilebilirlik ve şeffaflık kavramlarının halihazırdaki projelere uyarlama süreçlerine odaklandı.

Yayının başında yaşanan teknik aksaklıklara rağmen yaklaşık 100 kişi tarafından takip edilen yayın yerel yönetimler, akademisyenler ve uzmanların bir araya gelip var olan sorunları tartışmasına zemin sağlamış oldu. Konutun mekânda adalet boyutunun ele alındığı yayında, yerel politikalarda nasıl daha adil olunabilir sorusuna cevap arandı. Yayının kaydı için: 


Video Editing: Volkan Işıl, Onur Temel

Metni Hazırlayan: Tuğçe Sarıkaya


#MADakademi Buluşmaları, mekânda adalet için yenilikçi, nitelikli ve kamusal bilgi üretimini desteklemeye yönelik bir paylaşım platformu olarak hayata geçirilmiştir. MAD’ın Karaköy ofisinde, çevrimiçi platformlarda, İstanbul’un sokaklarında  ve başka kentlerde düzenli bir şekilde konuşmalar, yürüyüşler, film gösterimleri ve atölyeler gerçekleştiriyor. Mekân çalışmalarının merkezine toplumsal adaleti koyan araştırmacıları ve pratisyenleri destekliyor. 

2019 yılında MAD’ın Karaköy ofisinde ve İstanbul’un sokaklarında gerçekleşen #MADakademi Buluşmaları etkinlikleri:

2020 yılında pandemi sebebi ile başlattığımız #SalgındaAdalet serisi ve diğer #MADakademi Buluşmaları webinarları için: 

#MADakademi programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın