THE:PLACE programı ikinci turu başvuruları çağrı görseli
görselde rapor kapağı yer alıyor.
yayın kapağı. kapak görseli, dağınık yerleştirilmiş renkli lego parçalarından oluşuyor.

Center for Spatial Justice works for fairer, ecological, and democratic cities and rural spaces. We produce, collect and share innovative, qualified, and public knowledge through transdisciplinary studies.