Çocuklar İçin Mekânda Adalet, Kent Politikalarının Neresinde?

politika notuna dair kapak görseli

Kamu otoritelerinin mekânsal adalet temelli ortak bir yaklaşım geliştirmesine rehberlik etmesi amacıyla ve olmazsa olmaz prensipleri ortaya koymak hedefiyle çeşitli temalarda hazırladığımız politika notlarımızdan biri çocuklar için mekânda adalete odaklanıyor.

Çocukluğun geçici bir dönem olarak algılanması, çocukların mekân deneyimini değersizleştiren ve onları edilgen özneler olarak tanımlayarak mekânsal kararların, uygulamaların odağında yer almalarını engelleyen tutumu da beraberinde getiriyor. Çocukluğu mekân gündeminin odağına çekmek, “dezavantajlı” potasında eritmeden özgün deneyimlerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak karar alma süreçlerine dahil etmek herkes için adil mekânları düşünmek için bir gereklilik. Çocuklar İçin Mekânda Adalet başlıklı politika notumuzda hak temelli mekân politikalarının önemine dikkat çekiyoruz ve çocuğun güvenli ve sağlıklı bir çevrede büyüme, nitelikli eğitime ve hizmetlere erişme hakkını merkeze alan politikaları gündeme getiriyoruz.

Politika notunu buradan inceleyebilirsiniz.