Deniz Öztürk

Şehir filancısı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu. MSGSÜ Kentsel Planlama Bölümü’nde tamamladığı yüksek lisans tez çalışması hafriyat sektörünün dayandığı ağlar, aktörler ve işleyişe odaklanmaktadır. Mekanda Adalet Derneği kurucu üyelerindendir. Mimarlık ve planlama ofisi deneyimlerinden sonra MAD bünyesinde araştırmalarına devam etmektedir. Finans ve idari işler sorumlusudur.