BAŞVURU ÇAĞRISI

Program ve Hedefleri

*Çağrı metni 20 Aralık 2021 itibarıyla güncellenmiş, güncellenen bölümlerin altı çizilmiştir.

THE:PLACETurkey Hand in Hand with Europe: Programme for Local Authorities and Civil Society Exchange/Türkiye Avrupa El Ele: Sivil Toplum ve Yerel Yönetimler İçin Değişim Programı, çalışma alanlarında anlamlı ve güçlü etki yaratabilmeleri için yerel sorunlar üzerine çalışan Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) sivil toplum örgütleri (STÖler) arasında kalıcı bir ağ oluşturmayı, aktarım ve etkileşim yoluyla kapasitelerini artırmayı hedeflemektedir.

Program, ortak tasarlanmış müşterek projelere yönelik özellikle kapasite geliştirme, akran öğrenimi ve işbirlikleri üzerinden yerel kalkınma aktörleri olarak STÖ’ler ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. Program, Türkiye’deki bir yerel yönetimle bağlantılı ve merkezi Türkiye’de olan 1 STÖ ile AB’deki bir yerel yönetimle bağlantılı ve merkezi AB’de olan 1 STÖ arasında dörtlü bir ortaklık kurmayı hedeflemektedir.

Program the Mercator Foundation (Mercator Vakfı) tarafından desteklenmekte, ALDA (European Association for Local Democracy) ve MAD – Mekanda Adalet Derneǧi işbirliğiyle yürütülmektedir. Program, Kasım 2021 ve Ekim 2025 arası sürecek ve birbirini takip eden iki dönemde iki grup yararlanıcıları destekleyecektir (ilki Şubat 2022 – Ekim 2023 arası, ikincisi ise Eylül 2023 – Eylül 2025 arası olmak üzere).

THE:PLACE, Kimin İçin?

Türkiye ve Avrupa Birliği’nde yer alan, uluslararası bir değişim programına katılmayı, belediyeler, büyükşehir belediyeleri veya yerel veya bölgesel ölçekte faaliyet gösteren belediye birlikleriyle ilişkilerini güçlendirmeyi isteyen hak temelli ve de kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerini (dernek, vakıf ve kar amacı gütmeyen sosyal kooperatifler) arıyoruz.

Başvuruda bulunacak sosyal kooperatiflerin kar amacı gütmüyor olmaları ve aşağıdaki koşulları ana sözleşmelerinin ilgili maddelerinde düzenlemiş olmaları gerekmektedir:

 • Gelir-gider farkının ortaklara, yönetim ve denetim kurulu üyelerine dağıtılmaması, 
 • Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması,
 • Sermaye üzerinden kazancın dağıtılmaması,
 • Amaç ve faaliyet bölümünde belirtilen kuruluş amaçlarının sonuçları bakımından “kamu yararı”na yönelik olması.

Başvuruda bulunan STK’ların, projelerini uygularken hangi yerel yönetim ile işbirliği yapmayı hedeflediklerini belirtmeleri ve varsa mevcut veya öngörülen işbirliklerini detaylandıran bir plan ya da vizyon sunmaları beklenmektedir. Sunulacak plan, kapasite geliştirme açısından beklentiler ve ihtiyaçlarla birlikte işbirliğinin nasıl gerçekleşeceğini açıklayıcı nitelikte olmalıdır. Yerel yönetimler, sürecin ilerleyen bölümünde, kurulması öngörülen ortaklığa “sorumlu ortak” olarak davet edilecek, kabul etmeleri durumunda bir niyet mektubu imzalayarak dahil olabileceklerdir. STÖ’lerin, seçtikleri yerel yönetim ile ilişkilerini veya ne tür bir işbirliği kurmak istediklerini gerekçeleriyle sunmaları beklenmektedir (Örnegin STÖ’nün merkezinin/şubesinin o belediyede olması ya da o belediyeyle kurulmuş uzun soluklu işbirliğinin olması, bir proje veya mutabakat beyanı aracılığıyla halihazırda devam eden uzun vadeli bir işbirlikleri bulunması gibi sebepler gerekçe gösterilebilir vs.). Bununla birlikte başvurularda yerel yönetimlerle önceden yapılmış ya da devam ettirilmek istenen bir işbirliğinin var olması şartı aranmamaktadır. 

STÖ’ler, programa katılım konusuna ilgileri, motivasyonları ve proje süresine aktif şekilde dahil olma kararlılıkları temelinde değerlendirilerek seçilecektir. Projenin dilinin İngilizce olacağını, etkileşim ve aktarım sürecinin arzu edildiği biçimiyle yürütülebilmesi için katılımcıların bu dilde yetkin olmaları gerektiğini dikkate almanızı rica ederiz.

Başvurucu STÖ’ler programın ilk turuna sadece bir başvuru gönderebilir ve projelerin uygulanması döneminde kurulacak dörtlü ortaklıklardan yine sadece bir tanesi içerisinde yer alabilirler. Yerel yönetimler ise projelerin uygulanması döneminde kurulacak dörtlü ortaklıkların birden fazlasında yer alabilirler. Bununla birlikte, programda yer alacak yerel yönetimlerin çeşitlilik göstermesine dikkat edilecek, başvuruların değerlendirilmesi sürecinde bu husus göz önünde bulundurulacaktır. 

Program ve başvurularla ilgili sıkça sorulan sorular bölümümüzü İngilizce dilinde, bu bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

Program Aktiviteleri

THE:PLACE programında neler olacak?

Programın Şubat 2022 ve Ekim 2023 arasında yürütülecek ilk turu 5 ana aşamadan oluşacaktır:

 • Çevrimiçi Eşleştirme: Seçilen 20 STÖ (10’u Türkiye 10’u AB merkezli) ile 25 Şubat 2022’de gerçekleştirilecek. Aktarım ve etkileşime dayalı ağ ilişkilerinin kurulabilmesi amacıyla STÖ’ler başvurularda ilettikleri ilgi ve çalışma alanları etrafında tematik olarak gruplanacak ve işbirliği olasılıklarını tartışma imkânı bulacaklar.
 • Yoğunlaştırılmış Rehberlik: 28 Mart ile 1 Nisan 2022 arası 5 gün boyunca 20 STÖ’den temsilcilerin katılımıyla İstanbul’da yüz yüze yapılacak. Etkinlikte; grup çalışması, çalışma ziyaretleri, geribildirim oturumları ve sosyal etkinlikler gibi bir dizi ağ kurma etkinliği aracılığıyla ortaklıkların oluşturulmasına odaklanılacak. Proje geliştirme sürecine dair temel bilgiler (adımlar ve yöntemler) de bu etkinlikte katılımcılara aktarılacak.
 • Çevrimiçi Eğitim Programı: Nisan ve Mayıs 2022 tarihleri arasında; kentsel gelişim, toplumsal sorunlar, iklim değişikliği, dijital katılım, afet önleme, katılımcı bütçeleme, yerel demokrasi, ademi merkeziyetçi kooperatifler ve ilgili diğer konularda çevrimiçi eğitsel aktiviteler düzenlenecektir.
 • Proje uygulama dönemi: 10’u Türkiye 10’u AB merkezli STÖ’ler arasından seçilecek 6 ortaklığa ait, süreç içinde geliştirilmiş projeler Eylül 2022 ile Ağustos 2023 arası 12 aylık dönemde hayata geçirilecektir (Türkiye’den 1 yerel yönetim + Türkiye’den 1 STÖ + AB’den 1 yerel yönetim + AB’den 1 STÖ’den oluşacak toplam 6 ortaklık). Her biri 25.000 avro tutarında hibe ile desteklenecek bu projeler yerel etkinlikler, kapasite geliştirme aktiviteleri, toplantılar, etkinlikler, çalışanlar için işbaşı eğitimleri, ortak aktiviteler, yüz yüze çalışmalar ve gelecek işbirliklerine zemin hazırlayan bir eylem planı geliştirme çalışmaları gibi faaliyetler içerecektir. 
 • Kapanış etkinliği: Programın ilk turu Ekim 2023’te Brüksel’de yapılacak bir buluşma ile sonlandırılacaktır. Bu kapanış etkinliğinde programın ilk turunun sonuçlarının yaygınlaştırılması ve sonrasında yapılabilecekler yüz yüze değerlendirilirken, programın ikinci turuna da başlangıç yapılacaktır.

Başvuru Prosedürü

THE:PLACE’te yer almak için:

 1. Uygunluk kriterlerini kontrol edin,
 2. Google formunu doldurun: https://forms.gle/NJooERRn5REBVqFa9
 3. İlgili belgeleri yüklemiş olduğunuzdan emin olun:
  a. Tüzük,  
  b. Son faaliyet raporu veya faaliyet belgesi (Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden alınan faaliyet belgesi),
  c. Kuruma ait son finans veya bütçe raporu,
  d. Varsa yerel yönetimlerle önceden yapılmış ya da yapılacak ortak çalışmalara ilişkin belgeler.
 4. Başvurunuzu 21 Ocak 2022’ye kadar tamamlamayı unutmayın!

Başvuru Takvimi

 • 9 Aralık 2021

  Çağrı metninin paylaşılması ve başvurularla ilgili soru cevap dönemi başlangıcı

  Sorularınızı bu mail adresine iletebilirsiniz: info@theplaceprogramme.org

 • 17 Aralık 2021 12:00-13:30 CET / 14:00-15:30 TRT

 • 31 Aralık 2021

  Soru cevap döneminin sonlanması

 • 13 Ocak 2022

  Sık sorulan soruların yanıtlarının paylaşılması

  Soru-cevaplar ALDA’nın web sayfasında https://www.alda-europe.eu/progetto/theplace/

  ve MAD’ın web sayfasında http://mekandaadalet.org/en/program/theplace/ yayınlanacaktır.

 • 21 Ocak 2022 (28 Ocak’a uzatılmıştır)

  Son başvuru tarihi

 • Şubat ortası 2022

  Başvuranların bilgilendirilmesi