#MADaraştırma Programı 2019 Başvuruları Açıldı

, , , , , , , ,

#MADaraştırma Desteği Programı’nın son başvuru tarihi 12 Temmuz’a uzatıldı.

Poster: Volkan Ölmez | Fol Studio

MAD, #MADaraştırma programı ile, geleneksel kurumlar ve programlarca göz ardı edilen araştırmalara ve araştırmacılara destek vermeyi, mekan ve toplumsal adalet çalışmalarının gelişimine katkı sunmayı, ülkenin daralan akademik ve entelektüel iklimine yeni bir soluk getirmeyi amaçlar.

Desteğin İçeriği: Program, bir defaya mahsus iki taksitle verilecek olan 5.000 TL maddi desteği ve araştırma süresi boyunca uzman desteğini, MAD Karaköy Ofisi’ni ve kütüphanesini kullanma imkanını, araştırma sonunda ortaya çıkacak üretimlerin görselleştirilmesi sürecindeki teknik desteği ve araştırmaların yayına hazırlanmasını kapsar. Bu yıl program kapsamında, başvuruların niteliğine bağlı olarak 12 araştırmaya kadar destek verilecektir. Desteklenecek araştırmaların üçte birinin araştırmacı-gazetecilik alanında ve video-belgesel formatında olması hedeflenmektedir.

Araştırma desteği, son aşamasına gelinmiş bir araştırmanın sonuçlandırılması, kapsamlı bir araştırmanın sınırları belli bir bölümü, yahut henüz başlanmamış ancak kısa sürede bitirilebilecek dar kapsamlı bir araştırma için kullanılabilir. Desteğin hangi bağlamda kullanılacağı, araştırmanın hangi aşamada olduğu gibi ayrıntıların başvuru formunda tartışılması adayların şansını arttıracaktır. Bu program, özellikle saha çalışması yapan akademisyenleri, araştırmacı gazetecileri ve videografları hedefler.

Araştırma Konuları: Destek programı, mekan çalışmaları çerçevesine ve toplumsal adalet hedefine bağlı kalmak şartıyla sakatlık, çocuk, gıda, yaşlılık, göç, politik ekoloji, toplumsal cinsiyet, eğitim, halk sağlığı, hafıza mekanları gibi çeşitli konularda sürdürülen araştırmalara, projelere destek sağlamayı amaçlamaktadır. Daha fazla fikir edinmek için #MADaraştırma 2018 Programı kapsamında desteklenen çalışmaları buradan inceleyebilirsiniz.

Araştırma Çıktıları: Bu araştırma fonu ile hazırlanacak (makale, araştırmacı gazetecilik dosyası, video belgesel, harita gibi farklı formatlardaki) çalışmaların derneğimizin yıllık programı olan MAD Akademi bünyesinde sunumları gerçekleştirilir. Araştırma çıktılarının hepsi MAD’ın MAD Araştırma bünyesindeki çalışmalar için hazırladığı MAD Journal’da yayınlanır. Dolayısıyla destek verilen araştırmaların ayrıntıları aşağıda belirtilen takvime bağlı kalacak bir şekilde MAD Akademi ve MAD Journal mecralarında sunulabilecek bir şekilde bitirilmesi şart koşulur.

Başvuru Yöntemi: Burs programında yer almak isteyen araştırmacılar son başvuru tarihine kadar araştırma tekliflerini ilişikteki başvuru formunu doldurarak göndermeleri gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir: Akademisyenler, bağımsız araştırmacılar, gazeteciler, sanatçılar ve videograflar başvurabilirler. Mekan ve adalet kavramlarını bir araştırma gündemi ve/veya bir politik-etik eksen olarak birlikte düşünmemize katkı sağlayacak konuları çalışan ve ana akım mecra ve kurumlarda yer bulmakta zorlanan araştırmacılara öncelik verilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 12Temmuz 2019

Burs Takvimi:

 • Temmuz 2019 — Destek alan araştırmacıların ilanı
 • Kasım 2019 — Araştırmaların MAD Akademi kapsamında sunumu
 • Aralık 2019 — Araştırma çıktılarının son teslimi.

Sıkça Sorulan Sorular

 1. #MADaraştırma Programı kapsamında verilecek desteğin ne gibi ihtiyaçları karşılaması bekleniyor?

#MADaraştırma kapsamında verilen maddi desteği, başlanmak veya tamamlanmak istenen bir fikri üretim için verilen anlamlı bir telif olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla, destek meblağını araştırmacı istediği gibi kullanabilir, harcamaları kayıt altına alması beklenmez.

 1. Bu program kapsamında yapacağım çalışmayı bir ürün olarak neticelendirmem bekleniyor mu?

Evet, çalışmanızı makale, araştırma dosyası, kısa film veya bir sanatsal üretim olarak, MAD Akademi’de sunulabilecek ve MAD Journal’de yayımlanabilecek bir formatta neticelendirmeniz beklenmektedir.

 1. Araştırmamın son çıktısını ne zamana teslim etmem bekleniyor?

Kasım 2019’da araştırmaların bulgularının MAD Akademi kapsamında sunumları yapılır, son ürünler Aralık 2019’da teslim edilir.

 1. Araştırma bursu olan bir doktora öğrencisiyim, sabit geliri olan bir gazeteci yahut sanatçıyım. Bu programa başvurabilir miyim?

Önceliğimiz, yapmak istediği çalışmalara maddi destek ve mecra bulmakta zorlanan araştırmacı, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve videograflardır. Ancak sabit geliri olan adaylar da destek imkanının nasıl kullanılacağını tartıştıkları başvuruları ile MAD Araştırma’ya başvurabilirler.

 1. Destek süresi boyunca İstanbul’da bulunmam bekleniyor mu?

Hayır. Şehir dışından programa dahil olacak katılımcılara MAD Akademi’de yapacakları sunum için ulaşım desteği sağlanabilir.

 1. Başvurmayı planladığım çalışma daha önce başka bir yerde yayımlandı. Yine de başvurabilir miyim?

Hayır. Çalışmanın özgün nitelikte olması beklenmektedir.

 1. Çalışmam ikinci bir kaynaktan da desteklendi. Yine de başvurabilir miyim?

Önceliğimiz başkaca kaynaklardan desteklenme şansı bulmamış projelerdir. Ancak ikincil kaynaklardan aldığınız desteği ve kapsamını belirtmek şartıyla programa başvurabilirsiniz.

 1. Aralık 2019’da sunum yapmak amacıyla MAD Akademi’ye katılma şansım olmayacak. Yine de başvurabilir miyim?

Hayır.

 1. Başvurum nasıl değerlendirilecek?

Farklı disiplinlerden oluşan, beş kişilik bir danışma kurulu tarafından değerlendirilecektir.