#MADaraştırma Desteği Programı 2018

Mekanda Adalet Derneği olarak ilkini bu yıl düzenleyeceğimiz “Mekanda Adalet Araştırma Desteği Programı”nı sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

* Başvuru tarihi sona erdi.

Kapsam

Destek programı, mekan çalışmaları çerçevesine ve toplumsal adalet hedefine bağlı kalmak şartıyla sakatlık, çocuk, gıda, yaşlılık, göç, politik ekoloji, toplumsal cinsiyet, eğitim, halk sağlığı, hafıza mekanları gibi çeşitli konularda sürdürülen araştırmalara destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Program, bir defaya mahsus iki taksitle verilecek olan 4,000 TL araştırma ve prodüksiyon telifini, araştırma süresi boyunca uzman desteğini, MAD Karaköy Ofisi’ni ve kütüphanesini kullanma imkanını ve araştırma sonunda ortaya çıkacak ürünün görselleştirilmesi sürecindeki teknik desteği kapsar.

Araştırma desteği, son aşamasına gelinmiş bir araştırmanın sonuçlandırılması, kapsamlı bir araştırmanın sınırları belli bir bölümü, yahut henüz başlanmamış ancak kısa sürede bitirilebilecek dar kapsamlı bir araştırma için kullanılabilir.

Bu yıl toplamda beş araştırmacıya destek verilmesi planlanmaktadır. Bu program, özellikle saha çalışması yapan akademisyenleri, araştırmacı gazetecileri ve videografları hedefler.

Araştırma Çıktıları

Bu araştırma fonu ile hazırlanacak (makale, araştırmacı gazetecilik dosyası, video, harita, veri tabanı gibi farklı formatlardaki) çalışmaların derneğimizin yıllık programı olan MAD Akademi bünyesinde sunumları gerçekleştirilir.

Araştırma çıktılarının hepsi yine ilki 2019 yılı içinde basılacak olan MAD Journal’da yayınlanır. Dolayısıyla destek verilen araştırmaların aşağıda belirtilen takvime bağlı kalacak şekilde MAD Akademi ve MAD Journal mecralarında sunulabilecek formatlarda bitirilmesi şart koşulur.

Başvuru Yöntemi

Burs programında yer almak isteyen araştırmacılar son başvuru tarihine kadar araştırma tekliflerini bağlantıdaki başvuru formunu doldurarak göndermeleri gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Araştırmacılar, akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar ve videograflar. Mekan ve Adalet kavramlarını bir araştırma gündemi ve/veya bir politik-etik eksen olarak birlikte düşünmemize katkı sağlayacak konuları çalışan ve ana akım mecra ve kurumlarda yer bulmakta zorlanan araştırmacılara öncelik verilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 23 Kasım 2018

Burs Takvimi

 • Aralık 2018 — Destek alan araştırmacıların ilanı
 • Nisan 2019 — Araştırmaların son ürünlerinin teslimi
 • Mayıs 2019 — Araştırmaların MAD Akademi’de sunumu

Sıkça Sorulan Sorular

 1. #MADaraştırma Programı kapsamında verilecek desteğin ne gibi ihtiyaçları karşılaması bekleniyor?

#MADaraştırma kapsamında verilen maddi desteği, başlanmak veya tamamlanmak istenen bir fikri üretim için verilen anlamlı bir telif olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla, destek meblağını araştırmacı istediği gibi kullanabilir, harcamaları kayıt altına alması beklenmez.

 1. Bu program kapsamında yapacağım çalışmayı bir ürün olarak neticelendirmem bekleniyor mu?

Evet, çalışmanızı makale, araştırma dosyası, kısa film veya bir sanatsal üretim olarak, MAD Akademi’de sunulabilecek ve MAD Journal & beyond.istanbul mecralarında yayımlanabilecek bir formatta neticelendirmeniz beklenmektedir.

 1. Araştırmamın son çıktısını ne zamana teslim etmem bekleniyor?

Nisan 2019’da araştırmaların son ürünlerinin teslimi yapılır, Mayıs 2019’da da MAD Akademi’de sunumları yapılır.

 1. Araştırma bursu olan bir doktora öğrencisiyim. Bu programa başvurabilir miyim?

Önceliğimiz, yapmak istediği çalışmalara maddi destek ve mecra bulmakta zorlanan araştırmacı, akademisyen, gazeteci ve videograflardır.

 1. Destek süresi boyunca İstanbul’da bulunmam bekleniyor mu?

Hayır. MAD Akademi’de yapacağınız sunum için gerekli ulaşım ve konaklama desteğini sağlayacağız.

 1. Başvurmayı planladığım çalışma daha önce başka bir yerde yayımlandı. Yine de başvurabilir miyim?

Hayır. Çalışmanın özgün nitelikte olması beklenmektedir.

 1. Çalışmam ikinci bir kaynaktan da desteklendi. Yine de başvurabilir miyim?

Önceliğimiz başkaca kaynaklardan desteklenme şansı bulmamış projelerdir. Ancak ikincil kaynaklardan aldığınız desteği ve kapsamını belirtmek şartıyla programa başvurabilirsiniz.

 1. Mayıs 2019’da sunum yapmak amacıyla MAD Akademi’ye katılma şansım olmayacak. Yine de başvurabilir miyim?

Hayır.

 1. Başvurum nasıl değerlendirilecektir?

Farklı disiplinlerden oluşan, beş kişilik danışma kurulu tarafından değerlendirilecektir.