Sinan Erensü

Minnesota Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlandığı doktora tez çalışmasında Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki altyapı yatırımları ve ekoloji mücadeleleri üzerinden Türkiye’de dönüşen doğa, toplum, devlet ve sermaye ilişkilerini inceledi. Benzer konularda çalışmalar yapan diğer araştırmacılarla beraber İletişim Yayınları’ndan çıkan Sudan Sebepler: Türkiye’de Neoliberal Su-Enerji Politikaları ve Direnişleri ve Tekin Yayınları’ndan çıkan İsyan ve Umudun Dip Dalgası: Günümüz Türkiye’sinden Politik Ekoloji Tartışmaları adlı yayınların editörlüğünü yaptı. Araştırma alanları arasında kalkınma ve enerji etnografyası, çevre ve mekân sosyolojisi, kentsel ve kırsal politik ekoloji yer alıyor. Her yaz Mekanda Adalet Derneği tarafından düzenlenen İstanbul Yollarında Kentsel Politik Ekoloji Yaz Okulu’nun yürütücülerinden biridir. Mekanda Adalet Derneği ve Ekoloji Kolektifi üyesidir.