Emre Özyetiş

Mimarlık ve felsefe lisans eğitimi sonrası mimarlık yüksek lisansını 2012’de RMIT University, Melbourne’de tamamladı. 2013 senesinden itibaren Mardin Artuklu Üniversitesi, ODTÜ, Columbia University gibi kurumlarda yapılı çevre tasarımı, inşası ve yıkımı aracılığıyla bir meslek ve disiplin olarak mimarlığın ne tür bir yönetme rejimi olabildiğini çalıştı. Halen, erken yirminci yüzyıl mimarlık laboratuvarları, tasarım araştırma yöntemleri ve tasarımdan doğru inşa edilen bilginin üretimine dair doktora araştırmasını sürdürüyor. Bir yandan da tasarımın bütüncül kurgulandığı, deneysel, bilgisayar destekli temsil ve hesaplama araçlarının kullanıldığı görsel tasarımlar ve araçlar geliştirmekle ilgileniyor.